GEOS toiminnot

Vallitseva lämpötila 25 °C

Lämpötila-anturi sijaitsee vasemmalla, näytön yläpuolella. Voimakkaissa lämpötilan muutoksissa odota hetki, että anturi ehtii saavuttaa vallitsevan lämpötilan.

Valitse lämpötilayksikkö Mode -näppäimellä. Lämpötila näkyy nestekidenäytön (LCD, Liquid Crystal Display) alaosassa joko Celsiusasteina (°C) tai Fahrenheiteina (°F). Yksikön vaihtaminen (°C -°F tai °F -°C) tapahtuu painamalla Mode -näppäintä kahden sekunnin ajan.

Lämpötila-anturi on hyvin herkkä, joten laitteen pitäminen käsissäsi voi vaikuttaa lukemaan.
 Min/max lämpöt. 18/31 °C

Minimi- ja maksimilämpötilat näkyvät koko ajan: äärimmäisarvot vilkkuvat oikean reunan pylväikössä.

Kun mittarisi on valmiustilassa, se mittaa lämpötilaa joka 30. minuutti rekisteröiden ääriarvoja myös silloin kun mittari ei ole päällä.

Ääriarvot voidaan nollata painamalla Wind ja Mode -näppäimiä samanaikaisesti.

  Tuulen hyytävyys:
Windchill 26 °C

Wind Chill Factor eli tuulen hyytävyys on laskelma tuulen vaikutuksesta lämpötilaan. Se ilmaisee kehon lämmön menetystä alle 37 °C ja lämmön kerääntymistä kehoon yli 37 °C lämpötiloissa tuulessa.

Esimerkiksi jos vallitseva lämpötila on 0°C ja tuulennopeus 40 km/h, kehosi menettää lämpöä yhtä paljon kuin jos lämpötila olisi -15°C tyynellä. Tätä arvoa -15 °C kutsutaan nimellä "Wind Chill Factor".

 


Wind Chill Factor voidaan valita painamalla Mode -näppäintä. Vastaava symboli  (Henkiö ja kolme nuolta) näkyy näytön alaosassa. Ilmanpaine:

Paineanturi sijaitsee mittarin sisällä. Näytössä oleva paine on todellinen ilmanpaine, joka vallitsee mittarin tasolla, ei siis merenpinnalla vallitseva laskennallinen ilmanpaine.

Ilmanpaineeseen vaikuttaa 3 päätekijää:

1. Korkeus
Ilmanpaine laskee korkeuden kasvaessa. Esimerkiksi samanlaisissa ilmasto-olosuhteissa, jossa paine on 1013 hPa (hehtopascal) meren pinnan tasolla, se on vain 977 hPa 300 metrissä tai 794 hPa 2000 metrissä.


2. Ilmasto-olosuhteet
Ilmakehän paine muuttuu sään mukaan. Kauniilla säällä korkeapaineen vallitessa, ilmanpaine merenpinnan tasolla voi nousta 1050 hPa:iin ja jos sää huononee matalapaineen vallitessa, se voi laskea 980 hP:iin.

3. Tuuli
Tuuli voi vaikuttaa esineisiin kohdistuvaan ilmanpaineeseen. 100 km/h tuulessa paineen muutos voi olla +/- 10 hPa riippuen mittarin asennosta. Kuitenkin alle 30 km/h tuulessa paineen muutos on merkityksetön.

Ilmanpainemittauksen voi valita painamalla Mode -näppäintä.

Ilmanpaine
hehtopascaleina näkyy näytön alaosassa.
 

Aiemmat ilmanpainelukemat:
Mittari rekisteröi automaattisesti ilmanpaineen viimeisen 3, 6, 9 ja 12 tunnin ajalta. Aiemmat ilmanpainelukemat voidaan valita painamalla Mode -näppäintä.

Mittausajankohta ilmaistaan vasemman reunan numeroilla, esim. ilmanpaine 3 tuntia aiemmin näytetään kun vasemmassa reunassa on numero 3. Ilmanpaine 6, 9 ja 12 tuntia sitten näytetään vastaavasti.

----------
Kuvat: Tommi Lahtonen
Lähde: Käyttöohje JDC Skywatch® Geos by Paratronic Oy
(Tarja Suomalainen, Coquitlam, Kanada & Petri Rantala, Kuortane, © 20.08.2001)

Sivun alkuun