GEOS toiminnot

 Korkeusmittari:
Korkeus 451 m


Korkeus lasketaan ilmanpaineen mukaan. Tämän takia paineen muutokset vaikuttavat näytettyyn korkeuteen. On tärkeää kalibroida laite ennen tämän toiminnon käyttöä (esim. ennen vuorikiipeilyä tai lentämistä).

Korkeusnäyttö voidaan valita painamalla mode näppäintä. Korkeus näkyy tällöin metreinä näytön alaosassa.
 

Korkeuden kalibrointi

Kalibrointi voidaan tehdä vain, jos mittarissa on korkeusnäyttö valittuna. Päästäksesi kalibrointitilaan paina Mode ja Wind näppäimiä samanaikaisesti. Kaikki muu informaatio katoaa näytöltä (lämpötila, tuulen nopeus). Kalibrointitilassa Mode -näppäin lisää korkeutta ja Wind -näppäin vähentää sitä.

Kun viitekorkeus on oikein asetettu, voit poistua kalibrointitilasta painamalla Mode ja Wind -näppäimiä samanaikaisesti. Suhteellinen kosteus:


Kosteusanturi sijaitsee näytön yläpuolella, vasemmassa reunassa.

Jos kosteusolosuhteet muuttuvat voimakkaasti, anna anturille aikaa saavuttaa uusi suhteellinen kosteustaso.

Ilman suhteellinen kosteusalue on 0-100%. 0% tarkoittaa, että ilma on täysin kuiva ja 100% tarkoittaa ilman kyllästyneen vedellä. Tämä raja riippuu ilmaan sisältyvän veden määrästä ja sen lämpötilasta: tarvitaan vähemmän vettä kylmässä ilmassa kuin lämpimässä ilmassa saavuttamaan 100% suhteellisen kosteuden.

Oheisessa kuvassa suhteellinen kosteus on 45% Rh.

Seuraavat seikat täytyy ottaa huomioon, kun mittaa kosteutta:

  1. Suhteellinen kosteus riippuu Iämpötilasta. Siirtämällä mittari lämpimästä kohdasta kylmään, mitattu arvo voi vaihtua.
  2. Kosteus ei ole jakautunut tasaisesti ilmakehässä, niinpä kaksi hyvin lähellä toisiaan olevaa pistettä voi antaa erilaiset lukemat.
  3. Lähellä olevan ihmisen hikoilu ja hengittäminen voivat vaikuttaamittaustuloksiin.

Ilman suhteellinen kosteus voidaan valita painamalla Mode -näppäintä. Kosteus näkyy tuolloin prosentteina näytön alareunassa, symboli % ja pisara.

Huom: Kosteussensori on kalibroitu GEOS:in tuotannon yhteydessä. On mahdollista tarvittaessa kalibroida se tehtaalla myöhemminkin. Kastepistelämpötila:
Kastepiste 15 °C


Kastepistelämpötila lasketaan ilman suhteellisesta kosteudesta ja vallitsevasta Iämpötilasta. Kastepistelämpötila tarkoittaa sitä, missä lämpötilassa ilman sisältämä kosteus tiivistyy, ts 100% suhteellinen kosteus saavutetaan.

Kastepiste valitaan painamalla Mode -näppäintä. Kastepiste näkyy °C tai °F yksikössä näytön alareunassa psara -symbolilla. Tuulen nopeus:
Tuulennopeus 5.1 km/h

Beaufort-asteikko

Maksimituuli 75.3 km/h


Mittarin yläosassa olevan pallon sisällä oleva propelli toimii tuulianturina. Täsmällistä mittausta varten on välttämätöntä, että käännät pallon siten, että se on täysin auki, ja osoitat mittarin suoraan tuuleen. Propellin alla oleva tuuliviiri auttaa sinua löytämään oikean tuulen suunnan. Kun et mittaa tuulta, on paras kiertää pallo siten, että propelli on täysin suojassa.

Huom: jos mittaat tuulta 30° asteen kulmassa tuulen suuntaan nähden, tulos vääristyy vain noin 2 %.

Vallitseva tuulen nopeus näkyy jatkuvasti näytön keskellä.

Nopeysyksikkö: Painamalla Wind -näppäintä pitempään kuin 2 sekuntia, voit valita yksikön: km/h, solmua, m/s tai mph.

Beaufort-asteikko näytön vasemmassa reunassa näyttää aina vallitsevan tuulenvoimakkuuden. Lukema on keskiarvo viimeisen kahden sekunnin ajalta.

Keskimääräinen ja maksimi tuulennopeus: Keskimääräinen tuulennopeus on keskiarvo viimeisen 60 sekunnin ajalta. Näin ollen esim. 70 sekunnin käytön jälkeen ensimmäisen 10 sekunnin mittauksia ei oteta huomioon laskettaessa keskimääräistä tuulenvoimakkuutta.

Tämä tasapainotettu mittaustapa näyttää tarkan tuulennopeuden ilman, että siihen vaikuttavat tuulennopeuden epäsäännöllisyydet.

Keskimääräinen ja maksimi tuulennopeus voidaan valita painamalla Wind -näppäintä. Nopeudet näkyvät näytön yläosassa, AV kertoo keskimääräisen ja MAX maksimi tuulennopeuden.

Maksimi tuulennopeus voidaan nollata painamalla samanaikaisesti Wind ja Mode -näppäimiä

----------
Kuvat: Tommi Lahtonen
Lähde: Käyttöohje JDC Skywatch® Geos by Paratronic Oy
(Tarja Suomalainen, Coquitlam, Kanada & Petri Rantala, Kuortane, © 20.08.2001)

Sivun alkuun