8-20 Kg Hauen vapauttaminen, C&R
Vielä tänäpäivänä Suomessa on loistavat määrät suuria haukia. Haukikannat ovat ihmeen hyvässä kunnossa ja Suomessahan näitä kalavesiä kyllä riittää koluttavaksi. Suurhaukikalastajilla eli meillä Extremekalastajilla on ainakin toistaiseksi ollut mahtavat mahdollisuudet saada suuria haukia, mutta tämä tilanne saattaa vuosien kuluessa muuttua sangen ikävällä tavalla. Vallitsevaa tilannetta ei siis pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Meneillään oleva tehokas suuriin haukiin kohdistuva virvelöinti saattaa romauttaa parissa vuodessa haukien mahtiryhmän. Tämän estämiseksi on ryhdyttävä tositoimiin.


Kuva on pilapiirtäjä
Seppo Leinosen tuotosta. Lisää Sepon huumoria. Myös monilla kalastajilla on vaikeaa luopua vasta saadusta saaliista.

Suomen haukiseuran virallinen lausunto vallitsevasta tilanteesta onkin seuraavanlainen: ”Jos haluamme, että
suurhaukia riittää pyydettäväksi jatkossakin, on meidän oltava valmiita vapauttamaan saamiamme mahtikaloja. Valikoimalla ruokakaloiksi pienempiä haukia turvaamme suurhaukien määrän kovankin kalastuspaineen alle joutuvissa vesissä.”

Suomen haukiseura perustelee suuhauen vapauttamista viisaasti: ”Tärkeä suurten haukien vapauttamista puoltava syy perustuu kalan genetiikkaan. Jokaisella kuoriutuneella hauenpoikasella on oma sekoituksensa vanhempiensa sukusolujen DNA:sta. Tästä johtuvan geneettisen edun vuoksi jotkut yksilöt selviytyvät luonnon valinnasta paremmin ja kasvavat isommiksi kuin toiset.

On selvää, että suurilla hauilla on suurin todennäköisyys tuottaa myös suuriksi kasvavia poikasia. Suurten haukien jälkeläisten perimä antaa niille todennäköisemmin paremmat valmiudet kohdata ympäristön aiheuttamat paineet ja kasvaa suureksi kuin haukien, joiden perimä ei luonnon valinnassa menesty tai jotka ovat jääneet pienikokoisiksi perinnöllisistä syistä.

Jos suureksi kasvaneet kalat systemaattisesti poistetaan vesistä, saadaan aikaan selektiivinen paine isokokoisten lisääntymistä vastaan. Riittävän voimakkaana tämä voi osaltaan johtaa pienikokoiseksi jäävien haukien suhteellisen määrän kasvuun kannassa.

Toinen suurkalojen vapauttamista puoltava seikka on yksinkertainen. Iso kala ui oikein pyydettynä ja vapautettuna vesissämme seuraavanakin päivänä ja jatkaa kasvuaan entistä suuremmaksi.

Mainio esimerkki suurkalan vapauttamisen toimivuudesta on englantilainen ennätyskarppi, joka on punnitsemisen jälkeen laskettu takaisin samaan lampeen, josta se on pyydetty. Kala on vuosi vuoden jälkeen ongittu uudestaan entistä kookkaampana ja uutena ennätyskalana. Tämä kuvaa hyvin kalan selviytymistä jopa toistuvista pyyntikokemuksista, kun sitä käsitellään oikein.

Jos haluamme säilyttää suurhaukivetemme tai mahdollisesti jopa luoda uusia suurhaukialueita ja turvata suurikasvuisten haukien säilymisen kalavesissämme tulevaisuudessakin, olisi suotavaa, että vesistökohtaisesti suuriksi määriteltävät kalat vapautettaisiin ja ainoastaan valikoidut pienemmät tai selvästi vahingoittuneet yksilöt otettaisiin ruokakaloiksi. Vavanheiluttajahan on vesillä nimenomaan virkistäytymässä ja saamassa elämyksiä. Mieleenpainuvia kalastuselämyksiä tarjoavat usein juuri suuret kalat.”

Sivun alkuun