Kadonnut legenda

 

Kadonnut legenda
18 marraskuuta 2004 metsästin hirviä Indian Creekissä lähellä Mackey Bar´ia Idahossa. Edetessäni jyrkännettä satuin katsomaan kallionkielekkeen yli ja näin metsästyskiväärin. Asetta lähemmin tarkastellessani totesin löytäneeni .270 Weatherby:n johon oli asennettu Leupold Vari-X II 3-9x40mm. Alueen karut sääolosuhteet olivat rapauttaneet tukin ja lukkorunko oli ruostunut umpeen.


Kerrottuani löydöstäni välittömästi metsästysseuralaiselleni Kingsley Steinbruecker vanhemmalle, aloin dokumentoida löydöstäni ottamalla valokuvia kivääristä paikalla, johon se oli jätetty yli 15 vuotta aiemmin. Otettuani kaikki kuvat, nostin kiväärin ja hämmästyksekseni huomasin, että Leupoldin kiikarin linssit olivat kuin uudet eikä niihin ollut kertynyt lainkaan kosteutta.

Otin kiväärin mukaani yöleiripaikkaamme. Useiden Mackey Barin kovissa maastoissa liikkuvien vanhempien metsästäjien mukaan tämän kiväärin ikä on noin 15-20 vuotta. Kiväärin on jättänyt taakseen metsästäjä, jonka kerrotaan kaataneen hirven Indian Creekissä.

Metsästäjä oli menettänyt suuntavaistonsa ja hän oli jättänyt .270 Weatherby -kiväärin kaatamansa hirven lähelle alkaessaan etsiä reittiä ulos alueelta. Kertoman mukaan metsästäjä löysi reitin, mutta ei palannut koskaan hakemaan kivääriään eikä saalistaan.
 
Kingsley C. Steinbruecker
Hirvenmestästäjä, Idaho Backcountry


Leupold - kiikaritähtäimen edelläkävijä
Ei ole olemassa yhtä ainutta kiikaritähtäintä, joka olisi samalla paras kaikkiin käyttötarkoituksiin ja kohtaisi edelleen kaikkien tarvitsijoiden hinta- ja laatuvaateet. Kiikaritähtäimet ovat pääsääntöisesti kullekin käyttäjäryhmälle tarkoin suunniteltuja. Tämä on havaittavissa kiikaritähtäimen ominaisuuksia, kuten esimerkiksi painon, suurennuskertoimien ja tähtäimen säätöjä tarkasteltaessa. Kaikki edellä mainitut ovat kiikaritähtäinten ominaisuuksia, jotka valmistaja on suunnitellut kunkin käyttäjäryhmän tarpeita silmälläpitäen. Kustakin tuoteperheestä löytyy kiikaritähtäimen käyttäjän vaateet täyttävä väline.

Leupold on kiikaritähtäimien valmistajista enää harvoja amerikkalaisia valmistajia. Leupold-kiikaritähtäimiä on kautta aikojen totuttu pitämään alan standardina. Tätä ne ovat edelleenkin. Tähtäimet tunnistaa objektiivin etureunassa olevasta Golden Ring-renkaasta, joka on osoitus kiikaritähtäimen luotettavuudesta.


Tuotteen valmistuksessa kiinnitetään merkittävästi huomiota laadunvalvontaan. Menetelmä takaa tyytyväisen asiakkaan, joka luottaa tehtaan laatuun. Tehdas on viimeaikoina panostanut runsaasti tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan, joka kantaa hedelmää jo nyt. Jatkuvan tuotekehitystoiminnan ja asiakastyytyväisyyskyselyjen analysointien kautta valmistaja pyrkii täyttämään markkinoiden tarpeet ja vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin parhaalla mahdollisella ja järkevällä tavalla.

Leupold antaa kaikille kiikaritähtäimilleen, mallista ja tyypistä riippumatta, 30 vuoden takuun. Tämä seikka kannattaa ottaa huomioon ampuma-aseen tähtäinlaitetta valittaessa. Asetta voidaan säätää, kiikaritähtäin on tehtaan jäljiltä ja pysyy. Tätä seikkaa kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään ennen kiikaritähtäimen lopullista valintaa. Leupold-kiikaritähtäimet ovat mallistaan riippumatta korkealaatuisia ja täysin vedenpitäviä tuotteita.

Leupold on onnistunut sitkeän pitkäkestoisen tutkimus- ja kehitystyön ansiosta valitsemaan linsseille oikeanlaisen valmistusmateriaalin, oppinut hiomaan linssit oikein sekä pinnoittamaan ne parhailla ja käyttökelpoisimmilla sekä kulutusta kestävillä, mutta valoa läpäisevillä materiaaleilla ja kemikaaleilla. Valon kulku objektiivista silmän verkkokalvolle saakka edellyttää paitsi korkeatasoisten linssien valmistamista, niiden oikeaa asemointia toisiinsa nähden sekä riittävän laajan runkoputken ja objektiivin sisähalkaisijaa.


Kaikkien Leupold-kiikaritähtäinten runkoputket on valmistettu kestävästä ja lujasta T6061-61 lentokonealumiinista. Kyseinen materiaali kestää hyvin rekyyliä, antaa hyvän alustan linsseille ja kiikaritähtäimen säätökoneistoille. Se kestää hyvin normaalit tähtäinlaitteeseen kohdistuvat rasitukset.

Kiikaritähtäimien osalla on hyvä muistaa perusseikka, että hyvä ja halpa väline on tässäkin tapauksessa ostettava erikseen. Laadukkaat ja kunnolliset optiset laitteet maksavat pääsääntöisesti enemmän kuin tusinatuotteet. Vastineeksi käyttäjä saa laadukkaan optisen laitteen, joka kestää kulutusta vuodesta toiseen muuttumattomana säilyttäen käyttöarvonsa huomattavan pitkän ajanjakson.


Runkoputkien halkaisija kiikaritähtäimillä on joko 25,4 tai 30 millimetriä. Suuremman halkaisijan omaava runkoputki takaa lujemman rakenteen ja pääsääntöisesti paremman valovoiman. Kiikaritähtäimiä valmistetaan kiinteällä (FX-sarja) ja vaihtuvalla suurennuskertoimella (VX-sarja). Kullekin käyttäjälle löytyy käyttötarkoitusta vastaava tähtäinlaite jostain Leupoldin tuoteryhmästä.

Käyttäjät
Tyypillisiä kiikaritähtäimen käyttäjiä voivat olla linnustajat ja pienriistan sekä hirvenmetsästäjät. Kullekin metsästäjätyypille on omanlainen kiikaritähtäimensä Leupoldin mallistossa, joka on suunniteltu äsken mainituille käyttäjäryhmille.


Omaa käyttäjäryhmäänsä edustavat myös kilpa-ampujat. Pääosa näistä voi olla riistamaaliampujia joko ilmakiväärillä, pienoiskiväärillä tai luodikolla. Maali jota ammutaan voi olla liikkuva tai paikoillaan pysyvä. Nykyaikana yhä lisääntyvän vapaa-ajan ja vaurastumisen myötä myös pitkän matkan ammunnat ovat kokeneet hiljaiselon jälkeen viriämistä. Olkoon kyseessä sitten kasa-ammunta tai pitkille etäisyyksille kuuluva tarkka-ammunta, Leupoldin mallistosta löytyy useita sopivilla ominaisuuksilla olevia tähtäinlaitteita kaikille käyttäjäryhmille sekä kiinteäälä että säädettävillä suurennuksilla. 

Viranomaiskäyttäjät edustavat kiikaritähtäinten käyttäjistä vaativinta käyttäjäryhmää. Myös heille löytyy mallistoista sopivat työkalut vaativaan ja karuun käyttöympäristöön, jossa aseeseen ja sen tähtäinlaitteeseen on voitava luottaa kaikissa oloissa. 

Oman käyttäjäryhmänsä muodostavat vapaa-ajan ampujat, jotka eivät välttämättä metsästä tai kilpaile. Tälle käyttäjäkunnalle Leupoldin mallistosta löytyy edullisia, mutta silti laadukkaita tähtäimiä. Myös pistooliampujille löytyvät harrastukseen soveltuvat laadukkaat tähtäinkiikarit.

Valovoimaisuus ja suurennuskerroin
Yleinen käsitys on se, että mitä suurempi on kiikaritähtäimen objektiivi, sitä parempi valovoima välineellä on. Matemaattisesti tarkasteltuna asia on näin silloin, kun linssien valonläpäisyominaisuuksille ei anneta mitään matemaattista lukuarvoa. Optisen laitteen linssien hionnan tarkkuus, linssien materiaali ja sijoittaminen toisiinsa nähden ratkaisevat valovoiman käytännön olosuhteissa, runkoputken sisähalkaisijan, okulaarin ja objektiivin halkaisijan vaikutusta unohtamatta.


Tämä voidaan todeta matemaattisesti antamalla kaikille valon kulkuun vaikuttaville rajapinnoille ja elementeille niille lukuarvot. Leupold on onnistunut kiikaritähtäinten valmistuksessa linssien valmistustekniikan ja niiden asettelussa kiikaritähtäimen runkoputkeen. Tuloksena tästä ovat kunkin sarjan kiikaritähtäimet, joilla voi toimia vaativissa olosuhteissa.

Kuten mainittu jo aiemmin, kiikaritähtäimien suurennuskerroin on tyypistä ja mallista riippuen joko kiinteä (FX-sarja) tai portaattomalla säädettävällä suurennuskertoimella varustettu (VX-sarja). Molemmissa tähtäinmallissa ovat omat etunsa. Ensin mainituilla kiinteäsuurennuksisilla kiikaritähtäimillä suurin vahvuus on kiinteän suurennoksen mukanaan tuoma tuttuus: kiikaritähtäimen vahvistama kuvan suhde on aina sama, kulloisenkin kiikaritähtäimen suurennoskertoimesta riippuva.

Käyttäjälle tähtäimen käyttö on helppoa, sillä hänen ei tarvitse säätää kiikaritähtäimen suurennuskerrointa. Valmistajalle ja tähtäimen loppukäytääjälle tämä merkitsee laitteen yksinkertaisuutta, joka tuo mukanaan mekaanisesti yksinkertaisemman ja edullisemman tähtäimen. VX-sarjan hankkinut alan harrastaja pääsee puolestaan nauttimaan kiikaritähtäimen vaihtuvasta suurennuskertoimen mukanaan tuomasta monipuolisuudesta. Hän voi säätää tähtäimen suurennuskertoimen tarpeensa ja tilanteen mukaisesti.

Esimerkiksi metsästystilanteessa, kun ammutaan pystystä, saavutetaan etua matalasta tähtäimen suurennoskertoimesta erityisesti, jos maali liikkuu. Hämärissä olosuhteissa tämä ominaisuus on yleensä tarpeen, jolloin ampuja etsii parhaan kompromissin suurennoskertoimen ja valovoiman suhteen. Lisää Leupoldin eri malleista ja teknististä ominaisuuksista löydät kuvaston alkupäästä.
 

Runkoputken halkaisija ja valovoima
Runkoputken paksuuden valinnan myötä ampuja pääsee valitsemaan kulloisenkiin käyttötarkoitukseensa sopivimman tähtäimen. Normaalille käyttäjälle tuuman vahvuinen (25,4 mm) runkoputki on hankintahinnaltaan kohtuullinen ja sopii normaaleihin käyttötilanteisiin mainiosti. Kiikaritähtäimen saa kätevästi lähelle piippulinjaa ja kiikaritähtäimen massa on yleensä pienempi kuin 30 mm:n runkoputkella oleva. Kiikaritähtäimen valovoima 25,4 mm:n runkoputkella riittää normaalitilanteisiin paremmin kuin hyvin.

Valittaessa 30 mm:n runkoputkella oleva tähtäinlaite, käyttäjä haluaa maksimaalisen suorituskyvyn tähtäinlaitteeltaan. Tarve paksumpaan runkoputkeen voi johtua seuraavista tarpeista: maksimaalisen valovoiman saavuttaminen (kyttäysjahtia harrastavat hirven- ja peuranmetsästäjät), suurimman mahdollisen koro- ja sivuttaissäätöjen tarve (tarkka-ampujat ja pitkän matkan ampujat), suurin mahdollinen mekaaninen lujuus edellisten ominaisuuksien lisäksi (viranomaiskäyttäjät). 

Kiikaritähtäimen valovoimaisuus johtuu useista tekijöistä. Taustalla ovat matemaattiset yhtälöt, joista tunnetuimpia ovat objektiivin halkaisija, tähtäimen runkoputki ja okulaarin halkaisija. Todellisuudessa optiikan keskeiset parametrit ovat: f = polttoväli, D = objektiivin tehollinen läpimitta, F-luku = objektiivin valovoima (F=f/D) ja to = optiikan läpäisy. Keskeisiksi muuttujiksi muodostuvat käytännössä linssien sijoittelu toisiinsa nähden ja linssien materiaali sekä linssien hiontatekniikka ja linsseissä käytetyt pinnoitteet valon sironnan ja heijastusten minimoimiseksi.


Leupoldin linssienvalmistukseen on investoitu huomattavia resursseja edllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saksalaisen Deutsche Waffen Journalin (DWJ) numerossa 10/2006 artikkelissa Test Auch im Labor sivuilla 95 - 101 todetaan Leupoldin 6,5 - 20 x 40 varustettuna 30 mm:n runkoputkella voitti valovoimaisuutensa osalta kilpailijansa saavuttaen 93 % (päivä) ja 90,5 % (yö) valonläpäisyarvot. Kilpailuluonteisessa testissä oli mukana saksalaisia ja amerikkalaisia huippukiikaritähtäimiä.

Optiikan valonläpäisy kuvaa sitä prosenttimäärää optiikaan tulevasta valosta, joka ei heijastu eri rajapinnoista tai absorboidu (imeydy) linssimateriaaleihin, vaan kulkee optiikan läpi aina ihmisen silmän verkkokalvolle saakka. Tämä on se ratkaisevin seikka, ei objektiivin halkaisija tai muu kiikaritähtäimen yksittäinen osa.

Tähtäinkuviot, säädöt ja pinnoitus
Kiikaritähtäinten tähtäinkuvioiden valikoima on Leupoldin kiikaritähtäinmallistossa varsin laaja. Perinteisten Fine Duplex ja Duplex-ristikoiden ohella on varaa valita muunlaisiakin tähtäinkuvioita. Kukin käyttäjä löytää valinnaisista tähtäinkuviovaihtoehdoista varmaan sen mieluisen ja omat tarpeet tyydyttävän vaihtoehdon.

Tyypillisimpiä tähtäinkuvioita edustavat Duplex-ristikot eri variaatioineen. Tarkka-ampujille löytyy MIL-DOT tähtäinkuvioita, viranomaiskäyttäjille ja hirvenmetsästäjille löytyy Circle Dot-kuvio, unohtamatta vaativimpia metsästäjiä, joille löytyy Boone & Crocket Big Game- tähtäinkuvio sekä Varmints Hunter’s. Osan luetelluista tähtäinkuvioista saa valaistuina. Valaistavan tähtäinkuvion valovoimakkuutta voi säätää portaallisella säätökytkimellä, joka takaa käyttäjän valitseman optimaalisen valaistussuhteen kaikissa oloissa. Paras hyöty niistä saavutetaan sateessa ja sumussa tai kirkkaan valon olosuhteissa sekä luonnollisesti ammuttaessa hämärissä.

Kiikaritähtäimen käyttötarkoituksesta johtuen kiikaritähtäinten säädöt ovat joko kulmaminuuttipohjaisia tai senttimetripohjaisia, täyttäen amerikkalaisten ja eurooppalaisten käytäjien vaateet. Molemmat järjestelmät ovat täysin yhtä toimivia, kyseessä on tottumiskysymys. Säätöihin on perehdyttävä tarkasti.

Kiikaritähtäinten runkoputkien ulkopinnan viimeistelypinnoitteissa on mallikohtaisia eroja. Riippuen tähtäimen mallista se voi olla joko mattapintainen, kiiltävä tai musta, päätyen aina satiiniin ja satiininharmaaseen. Pinnoitteen laadusta riippumatta, ne suojaavat kiikaritähtäimen linssejä ja mekaanisia osia ulkoisilta rasituksilta, kuten lämpötilan ja kosteuden vaihteluilta sekä iskuilta.

Kiikaritähtäimen kokonaispaino
Kiikarin massa koostuu pääsääntöisesti runkoputken ja linssiryhmien kokonaismassasta sekä säätökoneistojen massoista. Massaltaan suurimmat kiikaritähtäimet on rakennettu lujiksi ja kestämään voimakasrekyylisissä aseissa. 

Suurristaa metsästävä ja jalkaisin pitkähköjä päivätaipaleita liikkuva aktiivien metsästäjä arvostaa kevyttä tähtäinlaitetta. Kyttäysjahtia harrastavan tai vähän maastossa liikkuvan metsästäjän ei tarvitse välttämättä kiinnittää samassa suhteessa huomiota kiikarin massaan kuin jalkapatikointia harrastavan metsästäjän.

Rata-ampujalle merkittäväksi valintakriteeriksi tähtäimen muiden ominaisuuksien rinnalla muodostuu aseen kokonaismassa, joka taas asettaa tietyt raja-arvot valittavalle kiikaritähtäimelle. Tähtäimessä tulee olla tarvittavat ominaisuudet, mutta sen kokonaismassa ei saa olla liian suuri, jotta ase hyväksytään asetarkastuksessa. Kukin ammunnan laji on omansa omine määräyksineen. Pitkältä ampumaetäisyydeltä tapahtuva tarkka-ampuja vaatii yleensä kiikaritähtäimen, jossa kaikki ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Kiikarin massalla ei yleensä tämän käyttäjäryhmän kyseessä ollessa ole välttämättä merkittävää sijaa. Toki poikkeus vahvistaa säännön.


Ammunnassa käytettävät aseet ovat usein voimakasrekyylisiä. Tämä seikka asettaa kovia vaatimuksia kiikaritähtäinten mekaaniselle kestävyydelle ja säätöjen paikoillaan pysymiselle. Viranomaiskäyttäjän vaatimukset ovat suoraan sidoksissa käytettävään aseeseen sekä sillä haluttuihin suoritusarvoihin ja kokonaisuudelta haluttuun suorituskykyyn. Leupoldin mallistosta löytyy tähänkin käyttötarkoitukseen omat ja soveltuvat välineet, mukaan lukien lujat ja luotettavat tähtäimen kiinnitysjärjestelmät eri asetyyppeihin. Sanomattakin lienee selvää, että näiden kiikaritähtäinten ominaisuuksista ei ole tingitty. Ne täyttävät nykyaikaisen vaativimmankin aseharrastajan toiveet ja odotukset.

Tuoteperheet
Kiikaritähtäinten valmistuksessa ne on pyritty valmistamaan eräänlaisiksi tuoteperheiksi. kukin perhe on räätälöity käyttäjäryhmänsä vaateiden ja tarpeiden mukaisiksi. Kukin tuoteperhe on pyritty valmistamaan siten, että tuotteen ominaisuudet ovat mahdollisimman korkeat ja että kunkin käyttäjäryhmän tarpeet on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on helpottaa ammunnanharrastajan vaativaa tehtävää kiikaritähtäimen valinnassa, jotta hän saa omia käyttötarpeitaan vastaavan laitteen.

Pienriistan metsästäjä toimii pääsääntöisesti hitaammissa tilanteissa, jolloin tähtäämisaikaa on oletettavasti enemmän. Tällöin kiikaritähtäimen ristikkovaihtoehdoissa saattaa kyseeseen tulla myös Fine Duplex – kuvio sekä myös rata- ja kilpa-ammuntaan soveltuvat tähtäinristikot. 

Rata-ampuja vaatii kiikaritähtäimeltään yleensä parhaat mahdolliset ominaisuudet, näin on asianlaita myös tähtäinristikon kohdalla. Kukin ammuntalaji on omansa. Ratamaali saattaa liikkua tai olla paikoillaan, maalin etäisyys saattaa olla vakio tai se saattaa vaihdella kilpailun kuluessa. Kukin ratalaji vaatii omanlaisensa tähtäimen, jotta ampuja voi turvata menestyksensä kulloisessakin lajissa.

Pitkältä etäisyydeltä suoritetut kaukolaukaukset vaativat onnistuakseen kiikaritähtäimeltä paljon. Tarkka-ammunnan harrastajat saattavat päätyä valitsemaan MIL-DOT – tyyppisen tähtäinkuvion tähtäimeensä. Osa pitkältä matkalta ampujista luottaa hiusristikkoon tai Leupold-Dot-tyyppiseen tähtäinkuvioon. 

Yleiskäyttöön hiirestä hirveen voisivat soveltua kiikaritähtäimet, joiden suurennuskertoimet ovat luokkaa 2-7, 3-9, 3,5-10 tai 4,5 – 14. Suurennuskerrointa vaihtamalla kiikaritähtäimen käyttötarkoitusta voidaan merkittävästi säädellä. Lyhyesti kiteytettynä tämä tarkoittaa vaihtuvasuurennoksisella kiikaritähtäimellä voidaan toimia paremmin vaihtelevissa tilanteissa: ampua sekä liikkuvaa maalia lähelle (pieni suurennuskerroin), että kaukana puunlatvassa istuvaa lintua (suuri suurennuskerroin). Tämä vaatii ampujalle soveltuvan suurennuskertoimen säätämisen kiikaritähtäimeen kulloistakin tilannetta ja tarvetta varten. Useat aseen käyttäjät ampuvat erilaisilla suurennuskertoimella eri ampuma-asennoista.

Säädöt
Tavalliselle metsästäjälle riittää kiikaritähtäimen säätöarvojen osalta karkeammat säädöt. Tärkeintä on säätöjen luotettavuus sekä säätöjen pysyvyys tähtäimessä. Rata-ampuja vaatii hienomekaaniselta ristikonsäätökoneistolta todelle paljon. Säätöjen tulee olla pienijakoisia, luotettavia ja tarkasti toistettavia. Tärkeintä ampujalle on ymmärtää yhden napsun vaikutus luodin iskemään kultakin ampumaetäisyydeltä, jotta tähtäinten säätö onnistuu luotettavasti.

Kiikaritähtäimen parallaksi-, koro- ja sivusäätöjen on oltava tarkasti ja nopeasti säädettävissä sekä toistettavissa. Ristikon valaisukytkimen on oltava saatavissa nopeasti käsille. Leupoldin kiikaritähtäimessä tämä on toteutettu nerokkaasti Säädöt löytyvät läheltä objektiivia, jolloin ampujan ei tarvitse kurotella, vaan säädöt löytyvät ampuma-asentoa muuttamatta. Tämä on merkittävä ergonominen parannus joka takaa paremmat riista- ja ratalaukaukset.

Keskustele artikkelin aiheesta muiden kanssa --->


Artikkeli: Tapio Saarelainen
Kuvat: Leupold

Copyright © Luonnossa.net. All rights reserved.

 Sivun alkuun