Radiopuhelin ja kuulokemikrofoni
Metsästettäessä radiopuhelinta kannattaa käyttää kuulokemikrofonin kanssa. Ilman kuulokemikrofonia metsästys helposti häiriintyy radioliikenteestä. Metsästystilanteessa äänihälytys ja puheenvuoron lopetukseen liittyvät kuittausäänet on syytä kytkeä pois käytöstä. Äänen voimakkuus on säädettävä niin hiljaiselle, ettei se häiritse metsästystä.


Laukaus hirvimetsällä
Kun hirvimetsällä kuuluu laukaus, on koko seurueelle tärkeää tietää mitä tapahtui. Tapahtumasta tiedottamiseen voi käyttää merkkilaukauksia. Yksi mahdollisuus on alkaa soitella jahtiporukan kännyköihin, mutta se on työlästä jos metsästykseen osallistuu vaikkapa parikymmentä metsästäjää. Kätevimmin tilannetiedotus ja jatko-ohjeet annetaan kaikille samanaikaisesti radiopuhelimella. PMR446 -laitteiden lyhyehkö kantama voi joissakin maastoissa aiheuttaa ongelmia, mutta niitä voi paikata matkapuhelimilla. Toisaalta lyhyestä kantamasta on myös hyötyäkin - muiden käyttäjien radiopuhelut eivät ole häiritsemässä metsästystä.


Ajoketjussa
Ajoketjun ohjaaminen ja ajoketjun havaitsemien hirvien liikkeistä tiedottaminen käy kätevästi PMR446 -puhelimilla. Ajoketjun sisäinen liikenne tapahtuu yhdellä kanavalla ja tiedotukset passiketjulle ja metsästyksen johtajalle tapahtuvat toisella kanavalla. Tällöin osan PMR446 -puhelimista tulee olla sellaisia, että ne pystyvät seuraamaan samanaikaisesti kahdella eri kanavalla tapahtuvaa liikennettä.

Passiketjussa
Passiketjussa käytettävien PMR446 -laitteiden tulee olla kuulokemikrofonilla varustettuja, jotta jahti ei häiriinny passiketjun käyttämällä taajuudella tapahtuvasta radioliikenteestä. Passiketjussa PMR446 -puhelimista tulee kytkeä myös hälytysäänet pois päältä.

Koiramies ja metsästyksenjohtaja
Käyttöidea...

Ilta/aamupassissa
Ilta/aamupassissa jahtimiehet jakaantuvat laajemmalle alueelle. Jos etäisyydet eivät ole liian pitkiä PMR446 -puhelimille, voidaan niitä käyttää nopeana yhteydenpitovälineenä

Sorsametsällä
Kun sorsaparvi on tulossa kohti jahtikaveria yllätyksellisestä suunnasta, voi siitä kätevästi ilmoittaa radiopuhelimella (kuulokemikrofoni) lintujen häiriintymättä.

PaintBalling
Sotaleikeissä PMR446 puhelimia käytetään joukkueiden yhteydenpitovälineenä. Alikanavista ja salausominaisuuksista on tällöin hyötyä.