Näyttö

Alan 456R:n näyttö:
Alfanumeerinen, taustavalaistu LCD -näyttö1. Kanavan numero tai asetusten muuttamiseen liittyvää tietoa

2. Alikanava: CTCSS- tai DCS äänikoodi

3. CTCSS osoittaa CTCSS -äänikoodien olevan käytössä

4. DCS Osoittaa digitaalisten DCS -selektiivikoodien olevan käytössä

5. VOX osoittaa puhelimen toimivan ääniohjattuna

6. DW osoittaa kahden kanavan skannauksen olevan käytössä

7. Avaimen kuva osoittaa Näppäinlukituksen olevan käytössä

8. Antennimasto osoittaa onko laite lähettämässä vai vastaanottamassa viestiä. Samoin oma symboliversio on sille, että lähetys on käynnissä kyseisen kanavan jollakin alikanavalla.

  9. SAVE osoittaa virransäästön käynnistyneen

10. Nuotti-merkki osoittaa lähetyksen päättymisäänen olevan käytössä

11. M osoittaa muistipaikkojen olevan käytössä. Muistipaikat mahdollistavat radion nopean käyttöönoton esimerkiksi siirryttäessä jahtiporukasta toiseen.

12. Muistipaikan numero osoittaa valitun muistipaikan (9 kpl) numeron

13. B.SCAN osoittaa skannauksen kohdistuvan liikenteestä vapaan oleviin kanaviin

14. SCAN osoittaa skannauksen kohdistuvan niihin kanaviin, joilla on liikennettä

15. BEEB osoittaa näppäinäänten olevan käytössä

16. Akku/Paristo osoittaa puhelimen akun/pariston varaustilan.