Kellon toiminnot

Time–tilassa näet päivämäärän, viikonpäivän sekä kellonajan. Voit asettaa hälytyksen kellonajan sekä päivämäärän mukaan.

Compass-tilassa näet ensimmäisellä rivillä suuntiman, toisella rivillä näet pää- ja väli-ilmansuunnat. Kolmannelta riviltä näet kellonajan.


Bearing tracking toiminnon avulla voit seurata tiettyä suuntaa maastossa.

Kun
Use- toiminnon asetuksena on Alti, näytetään sen hetkisen sijainnin korkeus. Jos taas Use-toiminnon asetuksena on Baro, näytetään vertailukorkeus. Use-toiminnon avulla voit määritellä käytetäänkö ilmanpaineanturia korkeusmittarina vaiko ilmapuntarina.

Slope-toiminnon avulla voit mitata reittisi kaltevuuden, ts. kulman astelukeman.Weather-tilassa näet lämpötilan, kun laitetta on pidetty poissa iholta 15 minuutin ajan. Toiselta riviltä näet ilmanpaineen merenpinnan tasolla. Perusnäytön kolmannelta riviltä voit nähdä seuraavat kolme asiaa:

Trend, joka kuvaa ilmanpaineen muutoksia (merenpinnan taso) viimeisen kuuden tunnin aikana 15 minuutin jaksoissa.

Absolute air pressure eli absoluuttinen ilmanpaine eli todellinen ilmanpaine senhetkisessä sijainnissasi.

Time, sen hetkinen kellonaika.

Alarm-toiminnon avulla voit asettaa säähälytyksen, joka ilmoittaa sinulle jos ilmanpaine laskee kolmen tunnin aikana yli 4 hPa/0,118 inHg. Memory eli muistitoiminto tallettaa automaattisesti viimeisten 48 tunnin säätiedot


Hiking-tilassa näet nousu-/laskunopeutesi, sijaintisi korkeuden ja jonkun seuraavista kolmesta tiedosta:

1.
Asc, joka on korkeuden kumulatiivinen lukema lokikirjan käynnistämisestä lähtien mitattuna.

2.
Differ-toiminto näyttää korkeus- ja aikamuutokset, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen kun kyseiset tiedot on viimeksi nollattu.

3.
Time/Heart rate. Sen hetkinen kellonaika. Mikäli sykemittari vastaanottaa sykesignaalia, tällä rivillä näytetään sykettä kellonajan sijaan.

Lokikirja,
logbook. Lokikirjatoiminnon avulla voit tallentaa tietoja esimerkiksi vaellusretkistäsi. Kun käynnistät lokikirjan se alkaa kerätä tietoa kumulatiivisista nousuista ja laskuista, nousu- ja laskunopeuksien keskiarvoista, korkeimmista ja matalimmista pisteistä, sykkeestä sekä reittipisteistä, jotka voit määritellä retken aikana. Voit tarkastella lokikirjoja myöhemmin. Kelloon mahtuu yhteensä 20 lokikirjatiedostoa. Voit kuitenkin tallentaa useampia lokikirjoja tietokoneelle tietokoneliitännän avulla.

Alarms-toiminnon avulla voit asettaa korkeushälytyksen, joka varoittaa sinua jos ylität asettamasi korkeusrajan. Lasku ja nousunopeuden hälytys puolestaan varoittaa sinua jos nousu tai laskunopeutesi on määrittämääsi tasoa suurempi. Kun hälytys soi voit lopettaa sen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hiking –tilassa voit myös lisätä lokitiedotoon reittipisteitä ja näin tallentaa tietoja reitin tietyn kohdan korkeudesta ja kellonajasta. Maksimissaan yhteen lokitiedostoon 10 tällaista merkintää

Chrono –tilassa näet korkeuden, ajanottokellon sekä ajan taikka sykkeen. Voit asettaa ajastimen antamaan merkkiäänen tietyin väliajoin ja käyttää toimintoa mm. intervalliharjoittelussa

HR Limits eli Sykerajat: matalamman sykkeen hälytys on piippaus, joka kolmannella sydämenlyönnillä. Korkeamman sykkeen hälytys on neljä piippausta sykkeen tahdissa ja tauko viidennellä lyönnillä.

Chrono –tilan
memory eli muistitoiminto tallentaa automaattisesti aika- ja korkeustietoja, kun ajanottokello on käynnissä mutta syketietoja tallennetaan vain, kun sykemittari on toiminnassa.

--------
Lähde: Suunto X6HR Ohjekirja