Hallitus petti ampumaharrastajat

Valvojat: remington870, Tuisku, sorsastaja, Hylsysoppa, CZ 527 Lux, Torgoth, Hankipoika, k.jooseppi, JoneK

Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Torgoth päivämäärä La Elo 01, 2009 7:35 am

Hallitus petti ampumaharrastajat

Asekauppiaiden Liiton mukaan kesäkuussa eduskunnalle annettu hallituksen esitys ampuma-aselaiksi (HE106/2009) tulee lopettamaan lähitulevaisuudessa kaikenlaisen ampumaharrastuksen;
urheiluammunnan, reserviläisammunnan, asekeräilyn mutta viime kädessä myös metsästyksen.

Vain kaksi viikkoa Kauhajoen surmateon jälkeen 8.10.2008, hallituksemme pääministeri Matti Vanhasen (kesk) ja sisäasiainministeri Anne Holmlundin (kok) johdolla teki tiedotusvälineiden poliittisen painostuksen alla sellaisia kiireellisiä paniikkiratkaisuja ja ns.poliittisia linjauksia ampuma-aselainsäädännön muuttamisen suhteen, että luulisi heidän jo itsekin tunnustavan toimineensa paniikissa. Näin ei ole käynyt – naama vakavana valehdellaan edelleen 670.000:lle aseen omistajalle, muusta kansasta puhumattakaan ja uskotellaan lakiuudistuksen valmistelun tapahtuneen asianosaisia ja asiantuntijoita kuunnellen. Lausuntoa lakiesityksen luonnoksesta pyydettiin hankerekisterin mukaan 36:lta eri sidosryhmäläiseltä. Näistä lausunnoista varsinaisessa hallituksen esitystekstissä on referoitu vain muutama, ja niistäkin lausunnoista vain lakiesityksen laatijoiden ajatusmallia tukevat osat, ns. ”vastarinnasta” ei puhuta mitään. Itse asiassa tämä vastarinta oli lausunnoissa täydellisen ylivoimainen – lähestulkoon kaikki vaativat koko lakiluonnosta uudelleen valmisteltavaksi, koska lakiesitys loukkasi monella eri tavalla sekä perustuslakiamme että kansan oikeustajua. Historiasta pitäisi tietää, että vahvasti oikeustajun vastainen lainsäädäntö ei ole pitkäikäistä eikä sitä tulla noudattamaan – ja että poliitikot voidaan vaihtaa, kansaa ei. Yleisesti puhutaan, että esimerkiksi Keskustapuolueen kunnallisvaalien rökäletappiolla saattaa olla erityistä korrelaatiota pääministerin ultimaattisiin asevastaisiin kannanottoihin vaalien alla – vain äänestäjät tietävät. Toivoa sopii, että kun kansanedustajamme päättävät lakiesityksen kohtalosta syyskuussa, he tajuavat että lakiesityksen perusteluissa heille annetaan ilmeisen tarkoitushakuisesti minimaalisesti tietoa pyydetyistä lausunnoista ja niiden todellisesta sisällöstä.

Ampumaharrastajat ja asealan ammattilaiset ovat yleisesti olleet sitä mieltä, että Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten surmatöiden jälkeen, ampuma-aseiden hankkimisprosesseja on tarkasteltava kriittisesti, varsinkin siltä osin, kenelle hankkimislupa voidaan antaa. Vaikka sitä ei Sisäasiainministeriön ammattitiedottajien laatimissa virallisissa tiedonannoissa ole mainittukaan, ei ampuma-aselakia tiukentamalla voida estää mahdollista seuraavaa kouluampumistapausta tai muuta joukkosurmaa. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero asian kyllä lipsautti televisiossa kertaalleen. Ampuma-aselakiin vaaditut EU-peräiset muutokset oli toki tehtävä, mutta muuten voimassaoleva ampuma-aselakimme on suorastaan erinomainen. Poliisiviranomaisen laintulkinta sen sijaan on todistetusti ollut käsittämättömän alkeellista jo pitkän aikaa ennen koulusurmia. Vika löytyy poliisiorganisaation sisältä, ei laista. Tulkintaa on pyritty yhtenäistämään ja selkeyttämään, mutta yhtenäistämisen sijaan lupahallinnon kaaos on vain lisääntynyt – täydellinen fiasko koko hanke.

Hallituksen esityksen sisältämät muutosehdotukset hankaloittavat 670.000:n vastuullisen ja lainkuuliaisen sekä äänioikeutetun aseenomistajan elämää, eikä todellakaan tule edes pienissä määrin tekemään seuraavaa mahdollista joukkosurmaa mahdottomaksi.


Muutosehdotukset rikkovat perustuslakia

Osa lakiesityksen muutosehdotuksista rikkoo selkeästi perustuslakimme säädöksiä. Lakiesityksessä on pyritty perustelemaan perustuslainvastaisuuksien oikeutus mitä monimutkaisimmilla tarinoilla.
Kansan oikeustaju on koetuksella. Jokainen laki on kuitenkin tehokas vain silloin jos sitä noudatetaan ja noudattamista tapahtuu yleensä vain silloin kun säädös ei ole oikeustajun vastainen. Miksi erityisesti ampumaharrastajan olisi pakko kuulua johonkin seuraan, vaikka perustuslakimme sanoo yksiselitteisesti, että jokainen voi kuulua tai olla kuulumatta mihinkään yhdistykseen? Miksi jokaisen lainkuuliaisen aseenomistajan tulisi sallia kotirauhansa rikkominen pelkästään aseen omistamisen (kaikenlaiset aseet) nojalla, vaikka oikean rikollisen kotirauhan voi rikkoa jos epäillystä rikoksesta voi seurata vähintään kaksi vuotta vankeutta? Lainkuuliainen aseenomistaja on suurempi paha kuin oikea rikollinen.

Kahden vuoden pakkoharrastaminen ennen ensimmäisen oman lyhyen aseen hankkimisluvan saamista tulee käytännössä nopeasti lopettamaan koko ”käsiase” ampumaharrastuksen Suomessa.
Muutamaa suurempaa kaupunkia lukuun ottamatta, kahden vuoden valvottu harrastus ilman omaa asetta on täysin mahdoton tavoite. Asia ei voi toimia haja-asutusalueilla alkuunkaan.

Tällaiset oikeustajun ja yhdenvertaisuuden vastaiset säädökset tulevat vaikuttamaan vahvasti esimerkiksi maanpuolustustahtoon ja syrjäkylien asukkaiden sosiaaliseen hyvinvointiin.
Maanpuolustustahtoon esimerkiksi siten, että ollessamme reserviläisiä meidän tulisi pystyä harjoittelemaan ampumista ja tarvittaessa jopa puolustamaan maatamme. Miten voimme olla kelvollisia tekemään näin, jos emme ole kelvollisia edes omistamaan tai hallussapitämään asetta?

Hallituksen kaavailemat määräaikaiset luvat taasen hankaloittavat harrastajia ja lisäävät viranomaisten työvoimakuluja sekä syövät jo nyt minimaalisia resursseja. Kuitenkaan hallussapitolupien määräaikaisuus ei lisää millään tavalla aseturvallisuutta – koulusurmia se ei ainakaan todistetusti estä. Nykyisillä resursseilla lupahallinto ei yksinkertaisesti voi kestää erilaisista määräaikaisista luvista johtuvaa ruuhkaa – tämän myöntää esim ajokorttiasioiden osalta käytännössä jo yksi pahimmista aselupahallinnon oman tien kulkijoista, Varsinais-Suomen poliisi, Turun Sanomissa 27.7. Se, että uutinen tulee juuri kyseisestä kihlakunnasta, ei yllätä Asekauppiaiden Liittoa yhtään, sen verran monimutkaiseksi myös ampuma-aselain ja sisäasiainministeriön laittomien esimiesmääräysten tulkinta on kyseisessä laitoksessa viety.
Toivottavasti lupahallinnon esimies osaa nähdä myös oman osuutensa tähän tilanteeseen kriittisesti.


Haitat hyötyä suuremmat

Tähän saakka poliisin eri rekisterien perusteella taustaltaan nuhteeton kansalainen, joka on esittänyt ampuma-aselaissa hyväksytyn perusteen, on voinut saada ampuma-aseeseen hankkimisluvan. Ase on tullut tällöin merkityksi asianmukaisesti rekisteriin ja henkilöön on liitetty tieto aseen omistamisesta. Se on sitten eri asia, kuinka paljon aseella on aktiivisesti harrastettu. Kukin oman elämäntilanteen ja resurssien mukaan, ase on kuitenkin ollut rekisterissä. Lailliset rekisteröidyt aseet ovat yksityisomaisuutta, ne omistetaan ja niillä on rahassa mitattava arvo, jota voi hyödyntää muun muassa perintöoikeudellisissa transaktioissa ja muutenkin kaupallisesti. Arvo voi olla lisäksi huomattava ja aseen markkinahinta on voinut sisältää huomattava arvonnousua, joissain tapauksissa voidaan jopa puhua aseista sijoituskohteina. Laillisten aseiden omistajat eivät missään nimessä voi hyväksyä yksityisomistamisen oikeudesta luopumista ilman käypää korvausta. Tämä yksityisomistamisen oikeushan on perustuslailla suojattua, myös siten, että jos henkilö tai oikeushenkilö ei voi käyttää laillisesti hankittua yksityisomaisuuttaan siihen lailliseen käyttötarkoitukseen, mihin se on hankittua, viranomaisen virheellisen toiminnan vuoksi, voi valtio olla asiassa korvausvelvollinen. Tästä asiasta voi luoda erilaisia mielenkiintoisia skenaarioita jo nyt, jos tarkastellaan asiaa esimerkiksi asekauppiaiden liikevaihdon romahtamisen ja varastoissa seisovien myymättä jääneiden yhden käden tuliaseiden ja after sales –myynnin saamatta jäämisen näkökulmasta. Tai yksityisen näkökulmasta, hallussasi oleva moderni ”käsiase” ei olekaan enää minkään arvoinen tällä hetkellä, kun kauppiaatkaan eivät kykene niitä ostamaan. Ostajaehdokkaat kun ovat vähissä, koska järjettömän ja kaoottisen (myös monien paikallisten lupakäsittelijöiden mielestä) lisäohjeistuksen seurauksena vastuuntuntoisimmankin luvanhakijan lupaprosessi on tehty niin vaikeaksi, että moni jättää koko luvan hakematta tai ei jaksa ryhtyä taistelemaan itseoikaisulla/valituksella kielteistä päätöstä vastaan. Tämä haiseekin suunnitellulta tavoitteelta – tehdään uusien lupien hakeminen mahdollisimman vaikeaksi ja kalliiksi siten, että mahdollisimman moni luopuisi koko hakemisesta. Aseluvan hintaa nostettiin juuri äskettäin yli kaksinkertaiseksi, ollen nykyään 68 euroa/ hakemus. Lisäksi aloitetaan vanhojen lupien ylenpalttinen kontrollointi muun muassa aktiivisuusvelvoitteen avustamana, jotta saataisiin mahdollisimman monelta ase – siis yksityisomaisuus – pois. Meno ja konstit ovat kuin pahimmasta diktatuurikertomuksesta peräisin.
Vahva arviomme on, että jo lähikuukausina poliisi tulee kohtaamaan erittäin paljon aseiden selvittämättömiä ja mystisiä varkaus- ja katoamistapauksia. Tällaista kansalaistottelemattomuuden jaloa muotoa, on vilissyt runsaasti keskusteluissa mm. maaseuduilla metsästäjien ja urheiluampujien keskuudessa. Eikä vähiten keskustapuolueen, Matti Vanhasen ”aseet ampumaradoille”, vouhkaamispaniikkipuheiden jälkeen. No, kuten sanottua, kansalla on pitkä muisti ja virkamiehet voidaan vaihtaa. Myös erilaisten ääriliikkeiden esiintulo ei ole ollenkaan poissuljettu mahdollisuus.


Tulevaisuuttako aseharrastajana?

Mikä on tehnyt vajaassa vuodessa meistä rehellisistä harrastajista ja aseenomistajista hallituksen ja viranomaisten silmissä vainottuja yhteiskunnan vihollisia? Uuden lain mukaan aseenomistajan kotiin poliisi voisi tulla niin halutessaan. Yhdistymispakko koskee jo nyt aseharrastajia. Aseenosien luvanvaraistaminen tulisi tekemään monista tietämättään rikollisia. Käsiaseiden rahalliseen arvoon uusilla lupakäytännöillä on jo ollut dramaattinen vaikutus, koska asekaupat ovat lakanneet ostamasta aseita yksityisiltä. Kauppiailla on aiheellinen pelko, että varastossa olevaa asekantaa ei saadakaan enää myytyä. Näin ollen yksityisomistuksessa olevien pistoolien ja revolverien rahallinen arvo on romahtanut. Kuka korvaa? Harrastajien hallussa olevien noin 300.000 käytetyn pistoolin ja revolverin yhteenlaskettu arvo, kun on laskettava sadoissa miljoonissa euroissa.

Aselain kakkosvaiheesta löytyy jo esimakua sisäasiainministeriön sivuilta www.intermin.fi, jossa todetaan mm. puututtavan vanhoihin lupiin ja mahdollisesti kiellettävän tietyn tyyppiset aseet.
Sisäasianministeri on kertonut myös puututtavan niihin henkilöihin, joilla on hallussaan useampia aselupia. Tarkistetaan miksi? Kuinka monta ja mihin kaikkia niitä aseita tarvitaan? Mitä rikoksia nämä henkilöt ovat tehneet? Jos kaavailut tulevasta aselain 2. vaiheesta pitävät paikkansa, niin 100.000-200.000 luvanhaltijaa tulee menettämään lupansa, koska näyttö harrastuksen aktiivisuudesta ei ole riittävää. Toisin sanoen 670.000:sta luvanhaltijasta, joka viides menettää lupansa. Oletko sinä yksi heistä? Kuinka perustelet tulevaisuudessa esim. neljän metsästyshaulikon tarpeen? Käytätkö niitä jokaista vähintään 2 kertaa kuukaudessa vuoden kaikkina kuukausina? Tai kuinka monta laukausta ammuit lintukiväärilläsi tai kaikilla kivääreilläsi viime vuonna? Riittääkö
määrä todistukseksi aktiivisesta harrastuksestasi?
Tullessaan mahdollisesti voimaan 2012, näillä tavoitteilla etenevä aselain kakkosvaihe romahduttaisi myös kaikkien metsästysaseidenkin arvon nollaan. Kuka korvaa aseiden arvon harrastajille tai kauppiaille tuolloin? Kuka on vastuussa harrastuksen loppumisesta? Kuinka käy maanpuolustustahdon? Mitä tämä kaikki aiheuttaa yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle?

Järkikö voittaa lopulta? Unohda järjen voitto, sillä kaikki edellä mainittu on jo nyt totta.
Miltei kaikki asianosaiset intressipiirit uskoivat järjen voittoon ja antoivat lausuntonsa hallituksen esityksestä huhtikuussa. Kaikki odottivat keskustelua ja muutoksia tulevaan esitykseen.
Sisäasiainministeri lupasi 28.11.2008 juhlavasti, että intressipiirejä kuunnellaan tarkasti ja laki valmistellaan huolellisesti. Kauppiaat, urheiluampujat, reserviläiset, metsästäjät ja muut harrastajat sekä ammattilaiset uskoivat, että järki voittaa. Tästä huolimatta ministeriön ehdotus uudesta aselaista meni läpi hallituksessa ilman mitään muutoksia. Jopa Lääkäriliitto ja Suomen psykologien liitto vastustivat esitystä. Silti Sisäasiainministeri kehui, että laki on tehty yhdessä kaikkien intressipiirien kanssa ja on oikean suuntainen!

Meitä on jälleen kerran todistettavasti kuultu, muttei kuunneltu – ja viilattu linssiin. Nyt meidän jokaisen harrastajan on tehtävä kaikkemme, että voimme jatkaa harrastusta järkevän aselain kanssa ja vaadittava perustuslain noudattamista. Jokaisen harrastajan on oltava yhteydessä omaan kansanedustajaansa. Erityisesti Keskustan ja Kokoomuksen kannattajien, koska päähallituspuolueina juuri ne ajavat aselakia läpi. Soita kansanedustajallesi heti – ennen syyskuuta - ja kerro asiallisesti kuinka pahaan jamaan asiat ovat jo menneet ja miten pahaan ne ovat menossa.
Muistuta lisäksi, että äänesi tulevissa eduskuntavaaleissa riippuu siitä, miten tämän hetkinen ja tuleva vääryys saadaan korjattua ja estettyä.

Asekauppiaiden Liitto ry
Torgoth
Moderaattori
 
Viestit: 800
Liittynyt: Ke Heinä 05, 2006 7:07 pm
Paikkakunta: P-Pohjanmaa

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja UnskiV päivämäärä La Elo 01, 2009 8:55 am

Olen jossakin yhteydessä moittinut foorumilaisa olemattomista parin sanan kommenteista, tämä tarina muuttaa kaiken. Suuri kiitos kirjoittajalle. Nyt tosiaan pitäisi saada liikkeelle kansannousu uutta tulevaa aselakia vastaan. Jos se menee läpi eduskunnasta, kuten olettaa saattaa, on se selvä ryöstölaki ja lopettaa kaikenlaisen aseharrastuksen ja metsästyksen.

Kerronpa tähän tarinan omalta kohdaltani vain pienenä esimerkkinä. Täytän tänä vuonna 70 vuotta, eli jäljellä ei enää ole montaa aseenkäyttöön soveltuvaa elinvuotta. Kun aavistin tällaisen aselain muutoksen, niin ennakoin niin, että myin osan aseistani pojalleni. Haulikon, Barabellumin ja Golt 357 revolverin. Sain myös myytyä arvokkaat kilpailuhaulikkoni nykyisille kilpa-ampujille.

Poikani muutti pois kotoa, mutta haluaa säilyttää aseet minun asekaapissani. Tätä laki ei salli, koska minulla ei enää ole oikeutta aseisiin. En saa säilyttää niitä kotonani, vaikka olen ne omistanut monta vuosikymmentä ilman minkäänlaista moitetta. Enää en saa niihin uutta hallussapitolupaa, koska käyttötarkoitusta ei enää ole. Poikani sai niihin 5 vuotta voimassaolevan hallussapitoluvan. Entäs, ellei hän saakkaan lupiaan uusittua, silloin aseet menevät romutukseen. sillä kukaan muukaan ei saa niihin lupaa, joten niitä ei voi myydä.

Minulle jäi vielä metsästysaseet: tilaustyönä käsinvalmistettu haulikko, nykyinen uushankinta-arvo noin 45000 euroa. Erikoisvalmisteinen hirvikivääri, arvo tuntematon, sillä sellaista ei enää valmisteta. Käsin erikoistilauksesta osin itse valmistettu lintukivääri. Sekin on uniikkikappale, jollaista ei voi ostaa mistään aseliikkeestä. sen arvoa ei voi arvioida, mutta on kuitenkin melkoinen. lisäksi jokin arvoton pienoiskivääri. Kun metsästykseni hetikohta iän ja liikkumisvaivojen takia loppuu, on noilla aseilla sama kohtalo. Ne menevät romutukseen, koska ostajia ei ole. 30-40 vuotta sitten tehty sijoitusinvestointi nollautuu, mutta kukaan ei ole korvausvelvollinen.

Tämä sama kohtalo kohtaa meitä kaikkia aseenomistajia omalla vuorollaan ja mitään kiertotietä ei ole. Mitähän jokin Helsinkin Herra suurvisiiri sanoisi, kun ostettuaan 200000 euron mersun katsastusviranomainen sanoisi, että autoa ei saa käyttää liikenteessä, vaan se tulee romuttaa. Miten käy Euroopan vanhalle ja kuuluisalle aseteollisuudelle, kun koko unionin alueela asekauppa pysähtyy. Siirtyvätkö sotateollisuuteen, sehähän on vaarattomien aseiden valmistusta ja kaikille sallittua. Nyt on tosiaan kiire kapinahengelle ja meidän on tehtävä jotain, mutta mitä ???
UnskiVee

UnskiV
Vakituinen kirjoittaja
 
Viestit: 131
Liittynyt: To Kesä 28, 2007 11:47 am
Paikkakunta: Luvia

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja k.jooseppi päivämäärä La Elo 01, 2009 1:58 pm

No minkäs näille mahtaa?..Nämä päättäjät kun eivät ajattele aivoilla..he eivät älyä sitä, että jos joku haluaa ampua jollain koululla, niin aseita kyllä löytyy pimeiltä markkinoilta..Ja itseppähän olemme äänestäneet heidät päättämään asioistamme..tai no minä en ole äänestänyt, mutta joku muu voi olla..Kait se joku sisällis-sota ois paikallaan, metsästäjät vs päättäjät/viranomaiset, tai jotain..emmie tiiä
Remington 870 Express Super-Magnum

k.jooseppi
Moderaattori
 
Viestit: 242
Liittynyt: Ma Huhti 06, 2009 3:29 pm
Paikkakunta: Kiuruwesi

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Torgoth päivämäärä La Elo 01, 2009 7:52 pm

Torgoth
Moderaattori
 
Viestit: 800
Liittynyt: Ke Heinä 05, 2006 7:07 pm
Paikkakunta: P-Pohjanmaa

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Oskari päivämäärä Su Elo 02, 2009 6:19 am

Tuota aselupakäytäntöä jarruttaa ja vaikeuttaa myös se kun poliisin konttoreita yhdistellään.
Luvan hakeminen vaikeutuu ja kestää, voi mennä kk tai kaksi...
Samalla kun luvattomia aseita koitettiin saada rekisteriin ja alku sille hommalle käyntiin niin nyt alkaa taas tulemaan luvattomia aseita, ei kai kukaan vei perintöaseita poliisiasemalle kun niihin ei lupia saa...
Sanotaan että ei tiedä minne on "vaarivainaa" jemmannut, kuitenkin noita ihan arvokkaitakin aseita on vielä monissa paikoissa.
Hullua hommaa laittaa sulatukseen, ja mistä tietää josko hyviä ja harvinaisia aseita ostavat päältä viranomaiset itse...
Juuri oli tutulla asesepällä käynyt leski kauppaamassa 22 ja 9mm pistooleita, aseet kuin uusia mutta oli sanonut ettei voi ottaa tai ainakaan paljoa maksaa kun ei tahdo saada ostajahalukkaat lupia...
Käyttäjän avatar
Oskari
Aktiivinen kirjoittaja
 
Viestit: 235
Liittynyt: Su Heinä 02, 2006 4:20 pm
Paikkakunta: Satakunta

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja UnskiV päivämäärä Su Elo 02, 2009 11:55 am

Jos vielä jatkaisi noin mutulla. Olen ihan luotettavalta taholta kuullut juttua sellaisesta toiminnasta, että käyttökelpoinen ase deaktivoidaan ja poistetaan aserekisteristä ns. käyttöaseena. Sen jäkeen ase myydään puolipimeillä markkinoilla (lähinnä rikollisille). Kun deaktivoinnin tekotapa ei ole oikein viranomaisten hallussa, niin läpi pääsee aseita, jotka on helppo palauttaa toimintakuntoon. Näin markkinoille virtaa luvattomia aseita, joka ei varmaan ollut viranomaisten tarkoitus aselakia uudistaessaan.

Meidän lainsäätäjiä on kauan vaivannut sellainen ihme saamattomuus, että kun lakia on laadittu/korjattu, niin se on huonontunut, tai tekstikohtiin on jäänyt ns. porsaanreikiä, jotka ovat mahdollistaneet koko lain kiertämisen, tai on muuten vesittänyt sen. Onhan nykyisessäkin aselaissa aivan mielettömia sääntöjä. Viittaan makasiiniaseiden erilaiseen lippaan tilavuuskäytäntöön eri riisan metsästyksessä, tai erityyppisessä aseessa. Myös lyijyhaulin kielto on avan hullu. Se mahdollistaa lyijyllä ampumisen minkälaisessa vesistössä tahansa, kunhan ei ammuta vesilintuja. Alunperin kai oli tarkoitus säästää matalia vesistöjä lyijyn joutumiselta vesilintujen suolistoon. Toisaalta, onkohan se lyijy siellä suolistossa niinkään vakava haitta. olen minäkin sitä syönyt lintujen lihan mukana jo monta vuosikymmentä, ja vielä porskuttaa.
UnskiVee

UnskiV
Vakituinen kirjoittaja
 
Viestit: 131
Liittynyt: To Kesä 28, 2007 11:47 am
Paikkakunta: Luvia

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja konkelo päivämäärä Su Elo 23, 2009 9:37 pm

ite olen aikaa sitten päättänyt etten koskaan tule antamaan viranomaisille yhtään asetta vaikka mikä olisi >:(

kuinkahan moni näistä 100 000-200 000 aseen omistajasta jotka mahdollisesti tulisivat menettämään lupansa ilmoittaisivat aseitensa "kadonneen"
konkelo
Kehityskelpoinen
 
Viestit: 13
Liittynyt: Su Syys 21, 2008 6:25 pm

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Arska67 päivämäärä Ke Helmi 10, 2010 6:28 pm

http://www.aselaki.info/
mm. tästä linkistä löytyy tilannetta tällä hetkellä, että missä mennään ?
" Leijonat syövät lihaa vaan... kyllä kissoille kalatkin kelpaa"

Arska67
Aika Tekijä
 
Viestit: 40
Liittynyt: La Tammi 30, 2010 4:47 pm
Paikkakunta: " Savon porstuasta "

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Express magnum päivämäärä Ke Helmi 17, 2010 5:06 pm

Tännään ku tulin koulusta isän kyyvissä, ni ratiossa puhuivat, että viiän(mikä se ny paikka ny oli )jonkin sortin lappu missä vaaditaan, että puolitomaatti pistoolit kiellettäisiin ja jopa kaikki puolitomaatti aseet kerättäisiin pois(haulikot,kiväärit jne)
Kuuluisia viimeisiä sanoja: "Oletko aivan varma, että emo karhu ei ole lähellä?" "joo."
Express magnum
Aika Tekijä
 
Viestit: 62
Liittynyt: La Elo 01, 2009 10:11 am

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Popeye päivämäärä La Maalis 27, 2010 9:06 am

Ei kai politiikoja ohjaa mikään terve järki vaan mahdollinen äänten menetys vaaleissa.
Popeye
 
Viestit: 2
Liittynyt: To Syys 17, 2009 2:35 pm

Re: Hallitus petti ampumaharrastajat

Kirjoittaja Arska67 päivämäärä Ti Elo 31, 2010 4:58 pm

Ei yleensä tule luettua mainoksia mitenkään tarkasti, mutta tänään oli Kärkkäisen-lehdessä (Iso Magneetti) huolestusta herättävä artikkeli ASELAKIESITYKSESTÄ ja sen valmistelun vaiheista ja mahdollisista vaikutuksista...
(osa 2/4 ensimmäinen löytyi vko 33 numerosta).

” Tutkija ja perustulakivaliokunnan oikeudellinen neuvonantaja Pertti Eilavaaran tekemä selvitys hallituksen aselakiesityksestä… paljastaa esityksessä olevan vakavia puutteita kansalaisen perusoikeuksien suhteen, eivätkä välttämättä edes kansanedustajat ole tietoisia esityksen sisällöstä. KYSEESSÄ OVAT ASELUPAKÄYTÄNTÖJÄ VAKAVAMMAT HUOLET…

lausunto luettavissa osoitteessa http://nra.fi/media/lausunto.html
" Leijonat syövät lihaa vaan... kyllä kissoille kalatkin kelpaa"

Arska67
Aika Tekijä
 
Viestit: 40
Liittynyt: La Tammi 30, 2010 4:47 pm
Paikkakunta: " Savon porstuasta "


Paluu Kaikkea metsästyksestä

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Alexa [Bot] ja 1 vierailijaa