Suunto kompassit

Suunto KB-20 on kelluva käsisuuntimakompassi, joka soveltuu erityisen hyvin veneily- ja ammattikäyttöön. Suuntiman ottoa helpottaa säädettävän optiikan lisäksi tähtäyshahlo. Tarkkuusasteikko 0-360 astetta jako 1 aste, asteikko ruusun päällä 0-360 astetta jako 5 astetta. Lukematarkkuus 1/2 astetta, jakoväli 1 astetta. Käänteisasteikko ja kantonaru vakiona. Mitat: 75x55x16 mm. Materiaali: muovia
Kompassin käyttö
Pidä molemmat silmät auki ja tähtää kompassilla siten, että hiusviiva osuu kohteen päälle linssin läpi katsottaessa. R-malleissa pääasteikko ilmoittaa lukeman tähtäyskohteeseen ja käänteisasteikko kohteesta tähtäyspaikkaan. Tämä on suureksi avuksi suoritettaessa tarkkoja paikanmäärityksiä erityisesti merellä. Käytä kompassin lukemiseen oikeaa tai vasenta silmää riippuen siitä, kumpi tuntuu paremmalta. Molempien silmien ollessa auki optinen harha saa hiusviivan jatkumaan kompassin rungon yläpuolelle kohteen päälle. Tämä lisää lukemistarkkuutta ja -nopeutta.

Joidenkin henkilöiden silmissä esiintyvän vian, heteroforian, vuoksi saattaa lukematarkkuus joskus huonontua. Tämä voidaan kontrolloida seuraavalla tavalla: ota lukema pitäen molemmat silmät auki ja sulje sitten toinen silmä. Jos saatu lukema ei muutu merkittävästi, ei silmien näköakseleissa ole suuntavirhettä, ja molemmat silmät voidaan pitää auki suunnittaessa. Mikäli lukemissa on eroa, pidä toinen silmä kiinni ja tähtää puoliksi kompassin rungon yli. Hiusviiva nousee tällöin instrumentin rungon yli ja näkyy kohdetta vasten.

Paikanmääritys
Oma sijainti kartalla voidaan määrittää, jos näköpiirissä on kaksi kohdetta, joiden sijainti kartalla on tunnettu. Esim. katso ohjeista karttaa (kuva 7). Pääasteikolta on saatu satunnaislukemat 325 astetta ja 345 astetta maamerkkeihin. Piirtämällä suuntalinjat kartalle, löydät oman sijaintisi linjojen leikkauspisteestä (A). Tarkkoja paikanmäärityksiä suoritettaessa saadut suuntalukemat on korjattava paikallisen erannon (variaation) verran.


Kompassin takana olevaa kotangenttitaulukkoa voidaan käyttää etäisyyslaskutoimitusten yhteydessä ja erityisesti paikanmäärityksissä, joissa kaksi maamerkkiä on näkyvissä erittäin pienessä kulmassa.Myös tämä tilanne on esitetty kuvassa 7. Majakan ja merimerkin välinen kulma on tässä esimerkissä 20 astetta. Piirretään apuviiva BD majakasta merimerkin suuntalinjaa kohden siten, että se on 90 asteen kulmassa majakan suuntalinjaan. Mitataan merikortilta janan BD pituus (esimerkissä 7/8 meripeninkulmaa). Veneen etäisyys majakasta on silloin cot 20 astetta x 7/8 = 2,4 meripeninkulmaa suuntalinjalla AB.

Eranto on kompassin osoittaman magneettisen pohjoisen ja karttapohjoisen ero. Paikallisen erannon suuruus on merkitty kartan reaunaan joko itäisenä plus-erantona (E) tai läntisenä miinus-erantona (W). Kompassin avulla saadun suunnan lukemiseksi kartalta on ko. paikan plus- tai miinus-eranto lisättävä kompassisuuntaan. Kun lukema otetaan kartalta ja vastaava tahdotaan kompassiin on meneteltävä päinvastoin. Merenkävijät käyttävät erannosta nimitystä “variaatio”.

Säädettävän erannon korjaus (DK-14D-malli)
Valitse sopiva kohde. Pidä molemmat silmät auki ja tähtää kompassilla siten, että kiinteä hiusviiva (hiusviiva ilman E/W -tunnusta) osuu kohteen päälle (linssin läpi katsottaessa) (Kuva 1) Huomaa, että kiinteä hiusviiva näyttää aina suuntalukeman ilman erannon korjausta. Suosittelemme ei-magneettisen tuen käyttöä säätötapahtuman ajan, mikäli erannon korjaus halutaan tehdä tarkasti.

Lisää paikallinen eranto saamaasi suuntalukemaan (itäinen eranto + merkkinen ja läntinen eranto - merkkinen) Esimerkiksi, jos eranto on 20 astetta itään, korjattu lukema on 270 astetta - 20 astetta = 290 astetta.

Säädä liikkuva hiusviiva (hiusviiva E/W -tunnuksella) kompassin kantohihnassa olevalla erannon korjauksen säätöavaimella siten, että tähdättäessä liikkuvan hiusviivan kauttasamaan kohteeseen saat korjatun lukeman (kuvat 2a, 2b ja 3)

Huomautus! Kun käytät liikkuvaa hiusviivaa, ota lukema aina samasta kohdasta asteikkoviivalta, esimerkiksi asteikkoviivan päästä. Huomaa, että kiinteän hiusviivan ja liikkuvan hiusviivan ero asteikolla on noin puolet säädetystä erannonkorjauksesta. Tämä johtuu komapassin optisesta rakenteesta.

Erannon korjauksen säätötarkkuus on +/- 0,2 astetta. Erannon korjauksen säätöalue on 26 astetta E, 26 astetta W.

Eksymä (devivaatio, poikkeama)
Lähellä kompassia olevat rauta- ja teräesineet, kuten jotkin rannekellot tai terässankaiset silmälasit voivat aiheuttaa eksymän. Mikäli mahdollista, tällaiset esineet on poistettava kompassin välittömästä läheisyydestä. Suuret rautarakenteet kuten rakennukset, moottorit, teräsbetonilaiturit jne. voivat myös aiheuttaa poikkeaman. Päinvastainen tähtäys kohdelinjan vastakkaisesta päästä paljastaa mahdollisen poikkeaman.

Inklinaatio - tasapainotus
Kompassiruusu on tasapainotettu käyttöalueen olosuhteita vastaavaksi. Käyttäessä kompassia muualla (esim. ulkomaan matkoilla), maapallon magneettikentän pystysuuntainen muutos aiheuttaa ruusun kallistelua, joka saattaa vaikeuttaa suunnan ottoa.

Valaistus
Asteikko voidaan valaista hämärässä tai pimeässä työskentelyä varten joko ns. Tritium lampuun (T-malli) tai paristovalon (B-malli) avulla Pariston vaihto (B-malli) (Kuva 8)

Pariston vaihto

1. Vedä valaisinyksikkö ulos instrumentin rungosta.

2. Irrota lampun suojus valaisinputkesta pitäen valaisinyksikköä pystysuorassa asennossa.

3. Vedä litium-paristo ulos putkesta ja vaihda se uuteen. Tarkista, että polttimo toimii ja vaihda mikäli tarpeen. Huomaa, että polttimon pitää osoittaa valaisin putkessa olevaan uurteeseen. Vastaavasti polttimon pitimen toisessa päässä olevan reijän on osoitettava paristoa kohti.

4. Kokoa valaisin yksikkö ja testaa sen toiminta käsin.

5. Ennen valaisinyksikön työntymistä paikoilleen varmistu, että lamppu tulee kohti ruusua.Kumisuojuksen asennus (KB14 ja KB-77)
Ennen kuin asennat kumisuojuksen paristovalomalleihin varmistu, että kumisuojuksessa on reikä oikeassa kohdassa. Jos siinä ei ole reikää, tee reijät esimerkiksi veitsenkärjellä kumisuojuksen ylä- ja alaosaan merkittyihin kohtiin. Reikä paristovaloa varten (halk. 10,5 mm) tulee kumisuojuksen oikealle puolelle. Suojuksen sisäpuolella on vastaavassa kohdassa sitä varten puhkaisukohta.

Kumisuojus asennetaan paikoilleen vetämällä instrumentti läpi isoimmasta reijästä. Vedä kuitenkin ennen sitä naru halkaisijaltaan 7 mm:n reijästä, joka on suojuksen alareunassa. Kun suojus on paikallaan vedä narusta niin, että metallinen narurengas tulee reijän läpi.

Optiikan säätö
Malleissa KB-14/D, KB-14/Opti ja uusi KB-20, suuntimakompassin optiikka voidaan tarkentaa kiertämällä optiikkaputkea sormin kuvan 5 osoittamalla tavalla. Säädä optiikkaputkea siten, että lukemahila jää pystyasentoon.

Puhdistus
Puhdista kompassi ainoastaan vedellä ja miedolla saippualla! Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vaurioittaa kompassin kapselia. Säädettävällä optiikalla varustetut mallit on mahdollista puhdistaa sisältä huuhtelemalla, mikäli sisälle on joutunut kosteutta tai likaa. Kierrä optiikkaputki kokonaan irti. Huuhtele kompassi sisältä varovasti puhtaalla vedellä. Kuivaa instrumentti huolellisesti ja kierrä optiikkaputki takaisin paikalleen.

TAKUU: 2 VUOTTA

------------------
Lähde: Suunto KB-Series Ohjevihko
Kuvat: Lauri ja Jarmo Kurkela