Kanavat ja koodit

SCAN ja B. SCAN toiminnot
Näitä toimintoja käytetään kanavilla käynnissä olevan radioliikenteen havaitsemiseen ennen radiopuhelimen käyttöä:

SCAN -tilassa tarkkaillaan käytössä olevia kanavia. Skannaus pysähtyy noin viideksi sekunniksi sellaisen kanavan kohdalla, jolla on liikennettä parasta aikaa.

B. SCAN -tilassa skannaus pysähtyy ensimmäisen vapaan kanavan kohdalla.

DW (Dual Watch) -tilassa radiopuhelin skannaa kahta valittua kanavaa ja alkaa kuunnella muiden PMR 446 -puhelimien lähetystä. Kun lähetyssignaali katoaa, puhelin jatkaa valittujen kahden kanavan skannaamista.

CTCSS ja DCS
Alan 456R puhelinta voidaan käyttää avoimen liikenteen tilassa tai CTCSS/DCS -selektiivikooditilassa. Avoimen liikenteen tilassa kaikki kaikki kanavan liikenne on kuultavissa. CTCSS/DCS -selektiivikoodeja käytettäessä voidaan seurata vain samaa kanavaa ja samaa CTCSS/DCS -koodia käyttäviä PMR 446 -puhelimia. Kaiutin pysyy hiljaisena kunnes laite havaitsee samaa selektiivikoodia sisältävän lähetyksen. CTCSS -äänikoodeja on 38 kpl / kanava. DCS -selektiivikoodeja on 83 kpl / kanava. Kanavalla voidaan ottaa käyttöön joko CTCSS- tai DCS -selektiivikoodit. Jos selektiivikoodeja ei oteta käyttöön, arvoksi asetetaan 00.

Selektiivikoodien ohitus
CTCSS/DCS -selektiivikoodien vaikutus voidaan tilapäisesti ohittaa napsauttamalla puhelimen vasemmalla puolella olevaa MON -näppäintä. Samalla ohitetaan 10 sekunnin ajaksi myös kohinasuodatin (squelch), jolloin vastaanotetaan lähetyssingaalit joissa ei käytetä CTCSS/DCS -äänikoodia tai niin heikot lähetyssignaalit, että kohinasalpa estää niiden kuulumisen normaalitilassa.. (Huom! MON - näppäintä käytetään näppäimistön lukitukseen/käyttöönottoon painamalla näppäintä 2 sekunnin ajan.)

Usein käytettyjen kanavien muistipaikat
Alan 456R:ssä on 9 muistipaikkaa usein käytetyille Kanava + CTCSS/DCS -äänikoodiyhdistelmille