YLE:n Klaffi -palvelu
Klaffissa voit tutustua YLE Opetusohjelmien laajaan video- ja audioleikekokoelmaan. Leikkeet löytyvät Klaffi-sivujen hakutoiminnon avulla. Videopätkiä on kaikenkaikkiaan palvelussa jo yli 2000 kpl ja uutta materiaalia julkaistaan säännöllisesti.

Kun napautat leikkeen linkkiä, alkaa omalle sivulle upotettu soitin automaattisesti toistaa leikettä. Jotta voisit katsella ja kuunnella leikkeitä, tarvitset RealPlayer -soittimen. Sen voi ladata ilmaiseksi osoitteesta
www.real.com. Mikäli videoleikkeet eivät sittenkään aukea. Tallenna videoleike oman koneesi kansioon ja avaa se sieltä RealPlayer-ohjelmalla.

Koska Klaffi-palvelu on mielestämme niin erinomainen, päätimme esitellä sivustoahieman tarkemmin. Alla olevista linkeistä pääset kuuntelemaan ja katsomaan muutamia esimerkki videoleikkeitä:

Miten eläimet suunnistavat?
Luontoluuppi ohjelmasarjassa ihmetellään ja tutkitaan luonnon ja ympäristön ilmiöitä 3-4-luokkalaisten silmien korkeudelta. Videoleike liittyy jaksoon "Miten kompassi toimii", jossa selvitetään esimerkiksi miten eläimet suunnistavat. Useimmilla eläimillä on eräänlainen magneettinen aisti, jota voisi kutsua sisäiseksi kompassiksi, joka yhdessä auringon, tähtien ja maamerkkien kanssa auttaa niitä löytämään suunnan. Esimerkiksi valkoposkihanhi tunnistaa muuttomatkoillaan maan magneettikentän ja voimaviivat ja suunnistaa niiden avulla. Jotkut linnut, kuten joutsenet ja kurjet ovat puolestaan oppineet muuttoreitit vanhemmiltaan lentäessään reittejä niiden kanssa.
Katso videoleike -->

Kompassin käyttö
Luonnossa voidaan helposti liikkua kartan ja kompassin avulla. Karttaa pidetään aina niin päin, että kartan yläosa on pohjoiseen päin. Tämä voidaan tarkistaa kompassin avulla. Kompassin neula osoittaa aina pohjoiseen. Kartan lukua helpottaa, jos tunnetaan kartan sisältämät eri värit ja symbolit. Katso videoleike -->

Palaminen
Luontoluuppi ohjelmasarjassa ihmetellään ja tutkitaan luonnon ja ympäristön ilmiöitä 3-4- luokkalaisten silmien korkeudelta. Videoleikkeessä, joka liittyy jaksoon "Miksi tuli palaa", opitaan, mitä palamiseen tarvitaan. Jokin palava aine, riittävä lämpötila ja happi ovat välttämättömiä palamisilmiön syntymiseski. Jos joku näistä palamisen ehdoista puuttuu, tuli sammuu. Katso videoleike -->

Ukkosen synty
Luontoluuppi ohjelmasarjassa ihmetellään ja tutkitaan luonnon ja ympäristön ilmiöitä 3-4- luokkalaisten silmien korkeudelta. Videoleike liittyy jaksoon, jossa käsitellään ukkosen syntyä. Ukkonen syntyy kun voimakkaiden ilmavirtausten nousujen ja laskujen johdosta jääkiteet ja -rakeet törmäävät toisiinsa ja hankaavat toisiaan. Silloin syntyy sähkövarauksia aivan kuten kampaan tai ilmapalloon niitä hangattaessa. Pilvien yläosaan muodostuu positiivinen ja pilven keskiosaan negatiivinen sähkövaraus. Pilven alapuolelle muodostuu puolestaan vastakkaismerkkinen sähkövaraus. Näiden erilaisten sähkövarausten kamppailu purkautuu kipinöintinä, joka näkyy taivaalla samaloina. Katso videoleike -->

Kasvihuoneilmiö
Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen Toive Aartolahti vastaa videoleikkeessä vuoden 1996 maantiedon kysymykseen: Kasvihuoneilmiö. Selosta ilmiötä, sen muutoksia ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Millaisia alueellisia seurauksia kasvihuoneilmiön muutoksiin liittyy? Mitä on tehty ja voidaan tehdä ilmiöstä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi? Katso videoleike -->

Aistien merkitys ihmiselle
Aistit ovat meille tärkeitä. Niiden avulla saamme tietoa ympäristöstämme ja olemme yhteydessä muihin. Jos jokin aisteista ei toimi, muut aistit pyrkivät korvaamaan sen. Katso videoleike -->

Hyötyliikunta
Kuopion yliopiston dosentti Heikki Pekkarisen mukaan terveysliikunta käsittää nykyään myös arjen hyötyliikunnan. Aikaisemmin oli vallalla käsitys, että jotta liikunnasta saisi kaiken terveyshyödyn, täytyy liikkua vähintään kolme kertaa päivässä puoli tuntia kerrallaan. Tämä käsitys on ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, että joillekin ihmisille liikunnan aloittamisen kynnys on ollut liian suuri. Uusien suositusten mukaan liikuntaa voi jakaa pienempiin annoksiin, ja päivittäinen liikunta voi koostua normaaleista arkipäivän askareista kuten portaiden käyttämisestä hissillä kulkemisen sijaan. Kaikkea liikkumista voidaan pitää terveysliikuntana, ei vaan sitä, mitä teemme verkkarit päällä. Katso videoleike -->

Kasvit ja aurinko
Aurigon valolla on suuri merkitys kasveille. Kasvit kääntyvät usein auringonvaloa kohti imeäkseen kaiken mahdollisen valon. Pimeällä kasvit sulkevat terälehtensä, ja avaavat ne taas valoisalla. Kasvien kirkkaat värit houkuttelevat hyönteisiä kukkaan. Tämä on tärkeää pölytyksen kannalta. Pölytys on edellytys sille, että kukan siemenet alkavat kehittyä. Katso videoleike -->

Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja retkeilyyn. Kaikki ei kuitenkaan ole sallittua. Oikeudet tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Luonnonsuojelu- tai maanpuolustusalueilla ei ole sallittua liikkua. Myös yksityisalueet on hyvä kiertää sopivan matkan päästä. Luontoa ei saa vahingoittaa ja tulenkin sytyttämiseen on kysyttävä maanomistajan lupa. Videoleike liittyy Koulu-tv:n ohjelmasarjaan Luontoluuppi. Katso videoleike -->

Luonnonsuojelu ja metsänhoito
Olisiko mahdollista sovittaa yhteen metsätalous ja metsän monimuotoisuuden turvaaminen. WWF:n perintömetsänhoitaja kuvaa tunnelmia monimuotoisessa metsässä ja pohtii luonnonsuojelun ja metsätalouden välistä suhdetta. Katso videoleike -->

Miten eläimet rakentavat?
Eläimet ovat loistavia rakentajia. Linnut ja monet nisäkkäät rakentavat pesiä suojatakseen itseään ja poikasiaan, hämähäkit pyydystääkseen ravintoa. Rakenteita on monenlaisia hämähäkin hienoista seiteistä kimalaisen kuusikulmaisiin kennoihin, silkkiuikun kelluvasta pesästä yli metrin korkuisiin majavan patoamiin pesärakennelmiin. Videoleike liittyy Koulu-tv:n ohjelmasarjaan Luontoluuppi. Katso videoleike -->

Säähavaintoasema
Sään ennustaminen ja säähavaintojen tekeminen. Sään ennustaminen lähtee säähavainnoista. Säähavaintoasema on paikka, jossa ennustuksen tekeminen alkaa. Ilman säähavaintoja eivät meteorologit pystyisi laatimaan sääennustuksiaan. Säähavaintoasemia on ympäri Suomea useita satoja. Havainnot tarkistetaan joka päivä, aamuin illoin. Säähavaintokojussa on sekä kostea että kuiva mittari. Säähavaintoa varten mitataan myös sademäärä. Myös päivän virallinen lämpötila määritellään säähavaintoasemilla. Luontoluuppi on tarkoitettu kolmannen ja neljännen luokan ympäristö- ja luonnontiedon tutkivan oppimisen tueksi ja innostajaksi. Katso videoleike -->

Tuulen mittaaminen
Luontoluuppi ohjelmasarjassa ihmetellään ja tutkitaan luonnon ja ympäristön ilmiöitä 3-4- luokkalaisten silmien korkeudelta. Videoleikkeeseen liittyvässä jaksossa selvitetään, miten tuulta mitataan. Mitattaessa on selvitettävä tuulen suunta ja voimakkuus. Suunnan selvittämiseen voi käyttää tuuliviiriä tai tuulipussia. Tuulen voimakkuuden voi tuntea iholla, mutta tarkempaa mittaamista varten on kehitetty tuulimittareita kuten kuppianemometri, joka myös näkyy videoleikkeessä. Katso videoleike -->

Urheilu ja liikunta
Myös vanhukset harrastavat terveysliikuntaa ja jopa kilpaurheilua. Vanhuksille sopii kaikki yleisurheilulajit, he kilpailevat vain omissa ikäryhmissään. Liikunta pitää virkeänä ja sen parissa tapaa ystäviä. Katso videoleike -->

Sateenkaari
Luontoluuppi ohjelmasarjassa ihmetellään ja tutkitaan luonnon ja ympäristön ilmiöitä 3-4- luokkalaisten silmien korkeudelta. Videoleike on osa jaksoa "Sateenkaaren väreissä", jossa tutustutaan mm. lasiprismaan ja sateenkaaren syntyyn. Auringon valo näyttää paljain silmin värittömältä vaikka se on tosiasiassa monen värin sekoitus. Lasiprisma hajottaa valonsäteen kaikkiin niihin väreihin, joista auringon valo koostuu. Kun sataa ja paistaa, valon värit voi havaita sateenkaaressa. Tällöin auringon säde osuu sadepisaraan ja kulkee sen lävitse taittuen sateenkaaren väreiksi. Sateenkaaren keskipiste on aina vastakkaisella puolella kuin aurinko. Katso videoleike -->

Iloa Liikkeellä-kampanja
2004 on liikuntakasvatuksen teemavuosi. Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tuoda esiin urheilun merkitystä sekä edistää koululiikuntaa. Eräs Suomen All stars -tiimin urheilulähettiläistä on uimari Hanna-Maria Seppälä. Hän kertoo koululiikunnan merkityksestä omassa elämässään. Koululaiset vastaavat kysymykseen: "Miten koululiikunta on innostanut sinua liikkumaan?" Katso videoleike -->

Lisää videoleikkeita löydät YLEn Klaffi-palvelusta osoitteesta: www.yle.fi/klaffi.

Huom! Videoleikkeiden käyttö www-sivuilla on sallittua vain YLE:n luvalla. Myös Luonnossa.net-palvelu pyysi YLE:ltä luvan videoleikkeiden käyttöön.

Sivun alkuun