Metsästysajat ja rajoitukset ajalle 1.8.2003-31.7.2004

Lyhennysten selitykset:
Ka = Kainuun riistanhoitopiiri
K-S = Keski-Suomen rhp
La = Lapin rhp
Ou = Oulun lääni
Po = Pohjanmaan rhp
P-K = Pohjois-Karjalan rhp
P-S = Pohjois-Savon rhp
R-P = Ruots. Pohjanmaan rhp
Sa = Satakunnan rhp
Uu = Uudenmaan rhp
V-S = Varsinais-Suomen rhp

Huom! Punaisella tähdellä merkityistä lajeista/metsästysajoista löytyy niitä koskevia rajoituksia/poikkeuksia sivun loppupuolelta.

RIISTALAJIT

LÄÄNIT TAI ALUE

METSÃSTYSAJAT

Sorsalinnut 1*

Koko maassa

20.8. klo 12.00-31.12.

Merilinnut 2*

Koko maassa

1.9.-31.12.

Haahka, koiras

Koko maassa

1.6.-31.12.

Haahka, naaras

Koko maassa

20.8. klo12.00-31.12.

Nokikana

Koko maassa

20.8. klo12.00-31.12.

Meri- ja metsähanhi

Koko maassa

20.8. klo12.00-31.12.

Kanadanhanhi

Koko maassa

20.8. klo12.00-31.12.

Lehtokurppa

Koko maassa

20.8. klo12.00-31.12.

Teeri ja pyy

Koko maassa

10.9.-31.10.*

Metso

Koko maassa

10.9.-31.10.*

Riekko

P-S, P-K, Po, R-P, K-S, Ou, Ka, La

Enontekiö, Inari, Utsjoki

10.9.-31.10.*

10.9.-31.3.*

Kiiruna

Enontekiö, Inari, Utsjoki

10.9.-31.3.*

Peltopyy

Uu, V-S, Sa, Po, R-P, Ou

Muualla maassa riistanhoitopiirin luvalla

10.9.-31.10.*

10.9.-31.10.

Fasaani

Koko maassa

1.9.-29.2.

Sepelkyyhky

Koko maassa

Riistanhoitopiirin luvalla

10.8.-31.10.

1.6.-9.8.

Metsäjänis ja rusakko

Koko maassa

1.9.-29.2.

Orava

Koko maassa

1.12.-31.1.

Euroopanmajava

Riistanhoitopiirin luvalla

20.8.-30.4.

Kanadanmajava

Koko maassa

20.8.-30.4.

Piisami

Koko maassa

1.10.-19.5.

Kettu, tarhattu naali, supikoira, minkki, hilleri ja mäyrä

Koko maassa

Koko metsästysvuosi
(naarasta, jolla on
pentue ei saa tappaa 1.5.-31.7.

Näätä

Koko maassa

1.11.-31.3.

Kärppä

Koko maassa

1.11.-31.3.

Ilves

MA 28§ mukaisella riistanhoitopiirin luvalla

1.12.-28.2.(Naarasta, jolla on pennut, ei saa tappaa)

Norppa

Riistanhoitopiirin luvalla

1.9.-15.10., 16.4.-31.5.

Halli

Riistanhoitopiirin luvalla

16.4.-15.10.

Villisika

Koko maassa

1.6.-29.2. (Naarasta, jolla on porsaat, ei saa tappaa)

Mufloni

Riistanhoitopiirin luvalla

1.9.-30.11.

Hirvi

Riistanhoitopiirin luvalla

27.9.-15.12.

Valkohäntäpeura

Riistanhoitopiirin luvalla

27.9.-31.1.

Metsä-, kuusipeura

Riistanhoitopiirin luvalla

27.9.-31.1.

Metsäkaurisuros

-naaras ja vasa

Riistanhoitopiirin luvalla

Riistanhoitopiirin luvalla

1.9.-31.1., 16.5.-15.6.

1.9.-31.1.

Karhu

Poronhoitoalueella, MA 28§

Muualla maassa MA 28§ mukaisella riistanhoitopiirin luvalla

20.8.-31.10.

20.8.-31.10.

Susi

Poronhoitoalueella riistanhoitopiirin luvalla

Muualla maassa MA 28§ mukaisella riistanhoitopiirin luvalla

1.10.-31.3.

1.11.-31.3.


Huomautukset:
*1 Sinisorsa, tavi, heinätavi,haapana, jouhisorsa, lapasorsa,punasotka, tukkasotka, telkkä. *2 Alli, tukkakoskelo, isokoskelo

Rajoituksia metsästysaikoihin:

Kuulutus
Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että seuraavat riistanhoitopiirit ovat alueidensa riistanhoitoyhdistyksiä kuultuaan päättäneet rajoittaa toiminta-alueillaan metsästyslain 38§:n perusteella riistaeläinten metsästysaikoja ajalla 1.8.2003-31.7.2004.

Päätökset perustuvat kyseisten riistaeläinkantojen pienuuteen. Päätöstä tehtäessä on sovellettu metsästyslain 38§:ää ja metsästysasetuksen 30§:ää.

Keski-Suomi:
Metso on rauhoitettu Ala-Keiteleen, Hankasalmen, Itä-Päijänteen, Jyväskylän seudun, Konneveden, Laukaan, Suolahden-Sumiaisten, Toivakan ja Vanhan-Korpilahden rhy:ssä; muualla piirin alueella metsoa saa metstää 10.9.-15.10. Teertä ja pyytä saa koko piirin alueella metsästää 10.9.-15.10. Riekkoa saa metsästääKannonkosken, Kivijärven, Karstulan-Kyyjärven, Kinnulan ja Pihtiputaan rhy:den alueilla 10.9.-15.10. Muualla piirin alueella riekko on rauhoitettu.

Lappi:
Metsäkanalintujen metsästys on sallittua 20.9.-31.10. Enontekiön-, Inarin-, Kittilän-, Kolarin-, Muonion-, Savukosken-, Sodankylän- ja Utsjoen rhy:den alueilla. Utsjoen rhy:n alueella metso on rauhoitettu. Enontekiön-, Inarin- ja Utsjoen rhy:den alueilla riekon ja kiirunan metsästys on sallittua 20.9.-31.3. Muissa Lapin riistanhoitopiirin rhy:ssä metsäkanalintujen metsästysaika on 10.9.-31.10.

Uusimaa:
Metso on rauhoitettu koko piirin alueella.Peltopyy on rauhoitettu muualla paitsi Ruotsinpyhtään, Porvoon, Hyvinkään ja Hangon rhy:ssä.

Pohjois-Häme:
Teertä ja pyytä saa metsästää koko piirin alueella 10.9.-12.10. Metsoa saa metsästää koko piirin alueella 10.9.-21.9.

Pohjois-Savo:
Metson metsästysaika on Karttulan, Leppävirta-Varkauden, Rautalammin, Suonenjoen, Tuusniemen ja Vehmersalmen rhy:den alueilla 10.9.-30.9. ja muualla piirin alueella 10.9-15.10. Teeren, pyyn ja riekon metsästysaika on koko piirin alueella 10.9.-15.10.

Muutoksenhaku
Näihin päätöksiin tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla siitä kirjallisesti maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle (os. Pl 820, 00101 HELSINKI). Valitusaika on 30 vrk alkaen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet saa riistanhoitopiireistä.

Sivun alkuun