Näppäimet

1. Virtakytkin ja äänenvoimakkuuden säätö. Kun näppäintä kierretään myötäpäivään, laite käynnistyy ja äänenvoimakkuus kasvaa. Vasemmalle kierrettäsessä äänenvoimakkuus laskee ja äärisasennossa laite sulkeutuu. Käynnistyessään laite antaa nejä peräkkäistä äänimerkkiä, suorittaa itsetestauksen (kesto 1 sekunti) ja on valmis käytettäväksi viimeksi käytössä olleella taajuudella. Kuvassa oleva taite on kanavalla 4 (8 kanavaa) ja alikanavalla 03 (38 alikanavaa / kanava).

2. Näyttö. Tarkempi kuvaus seuraavalla sivulla

3. Valintapainikkeet. Valintapainikkeita käytetään kanavien valinnassa ja radiopuhelimen asetusten muuttamisessa


4. Liitin kaksoiskuuloketta varten. Esimerkiksi moottoripyörän kyydissä olevalle.

5. Toiminto-näppäin. Näppäintä painamalla siirrytään puhelimen asetuksiin liitttyvien toimintojen välillä: SCAN (etsii kanavio, joilla liikennettä), B.SCAN (etsii vapaata kanavaa), CTCSS (selektiivikoodien avulla muodostettavat alikanavat), DCS (digitaalisten selektiivikoodien avulla muodostettavat alikanavat , DW (kahden kanavan liikenteen skannaus) ja Muistipaikat.

6. Vahvistusnäppäin ja näytön taustavalo. Käytetään mm. puhelimen asetuksia muutettaessa. Näytön taustavalon sytyttäminen/sammuttaminen.

7. VOX/PTT -kytkin (vasemmassa kyljessä). VOX/PPT -kytkimen avulla vaihdetaan puhelimen toimintatapaa. PTT (Pres To Talk) -tilassa lähestys käynnistyy, kun PTT -painiketta pidetään alhaalla. VOX (Voice Operated) -tilassa lähetys käynnistyy, kun laite havaitsee riittävän voimakkaan äänen. Alan 456R:ssä on valittavissa 6 herkkyystasoa ääniohjatun  VOX -lähetyksen käynnistymiselle. Lähetys päättyy, kun äänen lakkaamisen jälkeen on kulunut puhelimen asetuksissa säädettävissä oleva aika.

8. MON -näppäinlukko. Näppäinten lukitus saadaan käyttöön / pois käytöstä painamalla MON -näppäintä kahden sekunnin ajan.

9. PTT (Pres To Talk) painike. PTT -painike pidetään alaspainettuna silloin, kun puhelimeen puhutaan. Painike painetaan alas hieman ennen puhumisen aloittamista (lyhyt viive yhteyden muodostumisessa). Kun painike vapautetaan, vastapuoli saa äänimerkillä (äänimerkki voidaan tarvittaessa kytkeä pois käytöstä) tiedon puhevuoron vaihtumisesta.

10. CALL -painike. CALL -painikkeen avulla kutsun havaitsee myös sellainen käyttäjä, joka on asetusten avulla poistanut käytöstä puhelimensa hälytysäänet.

Alan 456R:n näyttö:
Alfanumeerinen, taustavalaistu LCD -näyttö

Kuvasta näet tarkemmin valintapainikkeet, toimintonäppäimet sekä vahvistusnäppäimen.

Tarkempi kuvaus Alan 456R:n näytöstä seuraavalla sivulla.