PMR 446:n käyttö

Käyttötilanteet ja kokemukset
Näille sivuille keräämme PMR446 -radiopuhelinten käyttöideoita, käytöstä saatuja  kokemuksia sekä tietoja erilaisissa käyttötilanteissa käyttökelpoisista lisävarustesita ja radiopuhelimen asetuksia. Tavoitteenamme on kuvata PMR446 radiopuhelinten ominaisuuksia tavalla, joka auttaa

  • radiopuhelinen käyttöä aloittelevaa,
  • radiopuhelinten uusia käyttömahdollisuuksia etsivää tai
  • radiopuhelimen hankintaa harkitsevaa luonnossa liikkujaa.

Käyttökokemusten kerääminen painottuu vuodelle 2003. Tietoja päivitetään myöhemmin, kun saamme uusia puhelinmalleja tai lisälaitteita käyttöömme. Yhteyskokeiluja tehdään erilaisilla laitekokoonpanoilla, eri ympäristöissä ja monissa eri käyttötarkoituksissa. Käytämme näissä kokeiluissa tarvittaessa myös GPS -laitetta radioiden välisen etäisyyden mittaamiseen.

PMR 446:n käyttötarkoitus
PMR 446 -radiopuhelimet on tarkoitettu käytettäväksi puheliikenteeseen lähiyhteyksillä. Radio toimii
UHF -alueella taajuuksilla 446.00625 - 446.09375, kanavien väli on 12,5 KHz. Tällä taajuusalueella paras yhteys syntyy, kun radiopuhelinten välillä on suora näköyhteys. Äänen laatu vastaa matkapuhelimen tasoa. Rakennukset, kasvillisuus, erityisesti puissa oleva lumi vaimentavat  radioaaltojen etenemistä ja lyhentävät yhteysväliä.

Millaiseen käyttöön PMR 446 ei sovi?
Lyhyt kantama ja liikenteen salaamattomuus rajoittavat laitteen käyttöä turvallisuuteen, liike-elämään ja pelastuskäyttöön liittyvissä tehtävissä.

PMR 446 -puhelun aloittaminen
Ennen kuin alat puhua PMR 446 puhelimeesi, tarkista onko ryhmän kanssa sovittu alikanava vapaa liikenteestä. Jos se ei ole vapaana, siirry ryhmän kanssa sovitulle vara-alikanavalle. Kun aloitat puheen mainise nimesi (tai peitenimesi) ja kerro keneen yrität yhteyttä. Pidä PMR 446 puhelin pystyasennossa, kun käytät sitä.

Käyttötapa PTT
“Täällä Kieku, kuuleeko Kaiku? Kuuntelen” kuvaa hyvin laitteiden käyttötapaa. Tällaista käyttötapaa kutsutaan
simplex -liikenteeksi. Käyttäjä painaa PTT  (PTT - Press To Talk) -lähetys/vastaanottopainikkeen alas, odottaa vajaan sekunnin yhteyden muodostumista ja puhuu lyhyesti ja selkeästi asiansa. Vasta kun hän vapauttaa PTT -painikkeen, saa vastapuoli merkin siitä (äänimerkki tai “Kuuntelen”), että nyt on hänen vuoronsa puhua.

Tulevaisuudessa (ehkä jo vuodesta 2004 alkaen) markkinoille voi tulla myös
Duplex -toimintatapaan kykeneviä PMR 446 -radiopuhelimia. Tällöin niiden käyttö muistuttaisi matkapuhelimeen puhumista. Lisätietoja.

Käyttötapa VOX
Käyttäjä aloittaa puhumisen ja laite käynnistää ääniohjattuna (VOX) radiolähetyksen automaattisesti. Käyttäjä lopettaa puhumisen ja kanava vapautuu pienen viiveen (säädettävissä) jälkeen vastapuolen puheelle. Ääniohjatun lähetyksen käynnistymisherkkyyttä ja viimeisen sanan jälkeistä viivettä (ennen kuin lähetys automaattisesti katkeaa, jos puhe ei jatku) voidaan säätää radiopuhelimen asetuksista.

Äänen käyttö ja testaaminen
Kiinnitä puhuessasi huomiota seuraaviin asioihin:

  • Radioyhteyden alussa on pieni viive ennen kuin yhteys syntyy. Jos käytät PTT -painiketta, paina painike alas ja odota hieman (vajaa sekunti) ennen kuin alat puhua. Jos käytät radiopuhelinta ääniohjattuna (VOX), aloita puheesi siten, että edellä mainittu viive ei haittaa viestisi vastaanottoa.
  • Pidä mikrofonia 5  - 10 cm:n etäisyydellä suustasi. Älä puhu suoraan mikrofoniin.
  • Puhu selkeästi.
  • Testaa kahden PMR 446 -radiopuhelimen ja kuulokkeen avulla, miltä oma äänesi kuulostaa ja harjaannuta itsesi selkeä-ääniseksi radiopuhelimen käyttäjäksi

Kaiken varalta
Pidä aina mukanasi varaparistot tai ladattu vara-akku. Laitteiden vedenkestävyydessä on eroja - sateen varalta on syytä pitää muovipussi taskussa. Puhelin kannattaa laittaa muovipussin sisälle, jos kastuminen uhkaa.