Tulevaisuuden haasteita
Yleiseurooppalainen PMR 446 on otettu hyvin vastaan ja sen käyttäjämäärät nousevat nopeasti. Käyttäjien toivomukset alkavat pian vaikuttaa radiopuhelinten valmistajien tulevaisuuden suunnitelmiin.

PMR 446:n  kanavien määrä on rajoitettu 8:aan. Tiheästi asutuilla alueilla (suurkaupungit) ja suurten yleisötapahtumien yhteydessä tämä voi nousta  rajoittavaksi tekijäksi. Käyttäjämäärien kasvaessa syntynee paineita kanavien lukumäärän kasvattamiseen.

PMR 446 -puheluiden (sala)kuuntelumahdollisuus on kriittinen tekijä henkilökohtaisessa viestinnässä ja yrityskäytössä.

Digitaalinen tulevaisuus?
Digitaalisuus ja viestien välittäminen paketteina veisi kehitystä ratkaisevasti eteenpäin. Käyttäjät ovat tottuneet matkapuhelimien käyttöön ja varmasti arvostaisivat samanpaista käyttötapaa myös PMR 446 -laitteissa.

Millainen on Viestintäviraston käsitys PMR446:n tulevaisuudesta
Tiedustelimme 28.0403 Viestintäviraston käsitystä PMR 446 -puhelinten tulevaisuudesta, kanavien määrästä, pakettivälitteiseen liikenteeseen siirtymisestä ja mahdollisista uusista piirteistä. Saimme Pekka Lindroosilta (tekninen johtaja) perusteellisen vastauksen:

--- Pentti Lindforsin vastaus ---
Suomessa taajuuskaistan laajennus voisi ainakin periaatteesa olla mahdollistakin mutta mitään kansallisia päätösksiä tästä ei tehdä, koska PMR446 on ilmeisesti jo tänä vuonna tulossa laitteeksi, jota saa vapaasti käyttää kaikissa EU-maissa ilman lupia tai muita rajoituksia ja melko varmasti ensi vuoden Vapusta alkaen myös uusissa jäsenmaissa. Tätä tilannetta ei ole järkevää lähteä sotkemaan kansallisilla kaistan laajennuksilla. PMR446 on soittautunut hyvin suosituksi ja jos osoittautuu että se alkaa kovin ruuhkaantua, ryhdytään varmaankin etsimään koko EU:ssa käytettävissä olevia lisätaajuuksia.  Erään tällaisen vaihtoehdon eli ERMES-kaistan (169,425-169,850 MHz) uusiokäyttöä tutkii parhaillaan PT FM 42. Koko tämä kaista ei kuitenkaan ole kaikissa maissa todellisuudessa tyhjänä mutta koska se oli suunniteltu tyhjennettäväksi siitä voidaan muodostaa harmonisoitu eurooppalainen kaista, jossa osalle kaistaa on ehdotettu jotakin PMR446:n tapaista mutta mahdollisesti digitaalista järjestelmää. Monia muitakin sovelluksia on toki toivomuslistalla.

Yhteenvetona sanoisin, että yksinkertaista PMR446-konseptia tuskin tullaan muuttamaan mutta jos esim. tuosta ERMES-kaistasta kehittyy jotakin, niin se varmaan voisi olla digitaalinen ja mahdollisesti pakettipohjainen järjestelmä. Viestintävirastossa suhtaudumme melko kielteisesti PMR446:n muuttamiseen siten että siellä sekoitettaisiin analoginen ja digitaalinen tekniikka samoille kanaville, koska se melko varmasti johtaisi keskinäisiin häiriövalituksiin. PMR446 toimii liikennekurin tai selektiivikutsun perusteella toimivalla kanavien varausmenettelyllä. Digitaaliseen järjestelmään pitäisi ainakin kuulua kanavanvarausprotokolla joka väistää kanavan analogista käyttöaktiviteettia. PMR446:n vain kahdeksan kanavaa ei riittäne senkään vertaa jos kanaville vielä tuodaan myös digitaalinen vaihtoehto.

Terveisin

Pentti Lindfors
Technical Director
Finnish Communications Regulatory Authority
Radio Administration