Siika

 


Siika on parvikala
Siika muistuttaa ulkonäöltään paljon muikkua. Siika on pohjoisen pallonpuoliskon kala, jota tavataan Pohjois-Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan puhtaissa ja kylmissä vesissä. Muutamia populaatioita löytyy myös murtovesissä, kuten Itämeressä. Siika on kylmien ja happirikkaiden vesien kala.


Pohjasiikaa, järvisiika, vaellussiikaa ja planktonsiikaa on istutettu moniin järviin eri puolilla Suomea, jonka vuoksi niiden levinneisyysaluetta ei voida tarkoin rajata. Peledsiika on Siperiasta peräisin oleva siikamuoto. Vaellussiika tekee puolestaan pitkiä vaelluksia. Lohen tavoin se siirtyy syntymäjokeensa kutemaan ja saattaa nousta jokea ylös muutaman sata kilometriä. Vaellussiika kutee Perämeren joissa ja ne vaeltavat jopa ahvenenmerelle saakka. Useimmat siikalajit kulkevat kuitenkin vain lyhyitä matkoja kutupaikoille tai syönnökselle palatakseen takaisin syvään veteen.


Siian ravinto
Siikojen poikaset syövät lähinnä vain planktonia. Vanhempina siiat syövät planktonin lisäksi myös hankajalkaisia ja vesikirppuja. Harvasiivilähampaiset siiat käyttävät vanhempina ravinnokseen  paljon pohjaeläimiä, kuten surviaissääsken ja päivänkorennon toukkia, raakkuäyriäisiä, pieniä kotiloita ja simpukoita. Siialle maistuu myös pienehköt kalat

Siikojen kasvu vaihtelee suuresti. Rannikoiden vaellussiiat ovat nopeakasvuisimpia. 7-vuotiaina ne ovat n. 45-55 cm:n mittaisia. Kaikkein hidaskasvuisimpia puolestaan ovat Lapin kääpiösiiat, jotka 6-vuotiaina ovat keskimäärin 15 cm pitkiä ja 25 gramman painoisia. Siiat saavuttavat sukukypsyyden keskimäärin 4-5-vuotiaina.


Siikojen kutuvaellus
Siikojen kutuaika on syyskuulta joulukuulle. Kutuvaellus alkaa puolestaan aina veden lämpötilan lähestyessä kutulämpötilaa. Vaellussiika nousee kutujokiin heinä- lokakuun tienoilla. Myös planktonsiika ja pohjasiika kutevat joissa. Meressä elävä karisiika puolestaan kutee ulkokareilla ja järvisiika järvessä rantojen lähettyvillä. Kutu tapahtuu 0,5 - 4 metrin syvyydessä, hiekka- ja sorapohjaisilla alueilla. Siian kutuaika on kaksi lähes viikkoa.

Kalastus Suomessa
Suomen siikasaalis oli vuonna 1994 lähes 5 000 tonnia, josta merikalastuksen osuus oli 2 700 tonnia. Siika on merialueen kolmanneksi tärkein kalalaji lohen ja silakan jälkeen. Sisävesien kalalajeista se on neljänneksi tärkein ja ahvenen, hauen ja muikun jälkeen.


Tutustu Luonnossa.net -palvelun
kalaresepteihin --->

Lähteet: Koli 1984. Suomen eläimet; kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. Weilin+Göös ja Seppälä, T  2000. Länsi-Suomen ympäristö -lehden maaliskuun numero.

Artikkeli: Luonnossa.net -tiimi.
Kuvat: Luonnossa.net -tiimi,
SeaLife.

Copyright © Luonnossa.net. All rights reserved.

Sivun alkuun